Arvsrätt när man har fransk förälder?

FRÅGA
När det gäller lagen om arvsrätt, gäller reglerna i Sverige likadant i Frankrike?Min pappa är fransman och han är omgift med en kvinna från Madagaskar sedan flera år. De har inga barn. Jag är hans enda barn och jag bor i Sverige sedan 1976. Han är född X och jag undrar vad som gäller om han skulle avlida idag när det gäller arvsrätten? Ärver hans fru i första hand eller har jag rätt till min barndel först? Och jag undrar också om myndigheten i Frankrike kontaktar mig automatiskt vid hans dödsfall el hur får jag reda på det?? Vi har lite sporadisk kontakt på internet men inte så mycket!!
SVAR

Vilket lands lag ska tillämpas?

Vilket lands lag som ska tillämpas när arvet fördelas framgår i EU:s arvsförordning. I EU:s arvsförordning regleras vilket lands domstolar som får besluta i frågor om arvet och vilket lands lag som då ska tillämpas. Förordningen reglerar hur domar om arv och andra arvsavgöranden erkänns och verkställs i ett annat EU-land. Vidare infördes ett europeiskt arvsintyg, som underlättar för arvingar och boutredningsmän att styrka sin ställning i andra EU-länder.

Huvudregeln är att arvet ska fördelas i enlighet med det landets lag där den avlidne hade sin hemvist (artikel 21 arvsförordning). Utifrån uppgifterna i din fråga så utgår jag ifrån att din pappa har hemvist i Frankrike samt är fransk medborgare, därmed så kommer fransk lag att tillämpas på arvet.

Hur kommer arvet att fördelas enligt fransk lag?

Jag kan tyvärr inte uttala mig med säkerhet i hur fransk rätt skulle tillämpas. Svensk rätt och fransk rätt skiljer sig åt när det rör sig om fördelningen av arv. En likhet är mellan fransk och svensk rätt är att barn har rätt till sin laglott. Du kan läsa mer här om hur arv fördelas enligt fransk rätt, jag tyckte att denna webbsida var informativ.

Kontaktar fransk myndighet vid dödsfall?

Enligt den information jag hittade så kommer franska konsulära tjänster i landet där du befinner dig kontaktas för att sedan informera dig om dödsfall (du kan läsa mer här).

Jag hoppas att detta var till hjälp och välkommen åter med fler frågor.

Med vänliga hälsningar,

Amanda Sivander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96397)