Arvsrätt mellan särbos

Min pappa avled för ett par dagar sedan, men vad gäller ang hans särbo som har möbler, husgeråd, har hon rätt att gå ditt o hämta el vad är det som gäller???

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din fars särbo har rätt att ärva viss andel av hans tillgångar när han avlidit. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller kring arvsrätten i en särborelation samt arvsordningen i ärvdabalken.

Allmän redogörelse kring arvsrätten mellan särbor
En särbo har - precis som sambor - inga lagstadgade rättigheter till arv vid dödsfall. Det är enbart vid äktenskap som den efterlevande maken har en lagstadgad rätt att ärva efter den avlidne maken (3 kap. 1 § första stycket 1 ÄB). Särbor ingår heller inte i den legala arvsordningen som återfinns i ärvdabalken (jfr 2 kap. 1–3 §§ ÄB).

För att din fars särbo ska vara berättigad till att ärva delar av hans tillgångar, krävs det således att din far har upprättat ett giltigt testamente till förmån för henne.

Legala arvsordningen och bröstarvinges laglott
Om testamente inte har upprättats sker arvsfördelningen utifrån den legala arvsordningen i ärvdabalken. Den legala arvsrätten innebär att den avlidnes släktingar delas upp i tre arvsklasser. Den första arvsklassen utgörs av bröstarvingar, vilket betyder att arvlåtarens barn i första hand ärver kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Är det fler bröstarvingar, ärver man lika lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Om din far inte har upprättat ett testamente till förmån för sin särbo, kommer hon inte att vara berättigad till att ärva några av hans tillgångar. Samtliga av hans tillgångar kommer att tillfalla dig som bröstarvinge. Om ni är fler bröstarvingar ärver ni lika lott.

Jag vill emellertid belysa att en bröstarvinge har en oinskränkt rätt till sin laglott. En förälder kan inte testamentera bort all sin kvarlåtenskap till någon annan för att göra sin/ sina barn arvslösa. En bröstarvinge har alltid rätt att få ut en viss del av arvet (den s.k laglotten). Laglotten utgör femtio procent av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). En arvslott utgör den del som en bröstarvinge fått ärva om förälderns totala kvarlåtenskap tilldelats denne.

Om en bröstarvinges laglott har kränkts genom testamente, krävs det att bröstarvingen påkallar jämkning av testamentet för att få ut sin lott (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Jämkningen ska göras inom sex månader från det att man tog del av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Om jämkningen inte framställs inom den angivna tiden förlorar bröstarvingen sin rätt till laglott.

Slutsats
Din fars särbo har ingen lagstadgad rätt till att ärva hans tillgångar. Det krävs att din far har upprättat ett testamente till förmån för särbon för att hon ska vara berättigad till arv. Har testamente inte upprättats sker arvsfördelningen utifrån den legala arvsordningen. Du som bröstarvinge har dock alltid en oinskränkt rätt till minst din laglott av din fars kvarlåtenskap.

Hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig till det bästa!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning