Arvsrätt med full äganderätt i samboförhållande utan gemensamma barn

2018-09-18 i Sambo
FRÅGA
Vad kommer att hända om min sambo dör före mig? Han har två barn,jag har inga.Vi har skrivit testamente där vi bägge har full förfoganderätt . Vi äger en fastighet 50/50 ihop. Han säger ex: 4 milj blir över när allt är betalt lån m.m 2 milj kr är mina med full förfoganderätt, 2 milj är hans där jag ärver honom med 75 % alltså 1.5 milj kr med full förfogande rätt. Hans två barn ärver laglotten om 500 tusen kr 250 tusen kronor var. Stämmer detta? Tacksam för svar, Lisa
SVAR

Hej Lisa och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett partsförhållande och har gemensamt hushåll (1 § Sambolagen). Om din sambo dör ska en bodelning ske om du begär detta (8 § Sambolagen). I bodelningen ingår bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § Sambolagen). Precis som din sambo beskriver ska tillgångarna delas mellan er. Era samboandelar blir sålunda två miljoner kronor vardera.

Om din sambo dör gäller som huvudregel att ni inte har rätt att ärva varandra om det inte finns ett testamente. Jag tolkar det som att ni har skrivit ett gemensamt testamente med ömsesidiga förordnanden och att det sålunda är fråga om ett inbördes testamente. Avgörande vid tillämpningen av inbördes testamenten är om det som ärvs av den avlidne sambon ska innehas med full äganderätt eller fri förfoganderätt. Eftersom jag är osäker på vad du egentligen avser med "full förfoganderätt" ska jag redogöra för båda alternativen

Följden av ett testamente med benämningen full äganderätt är att den efterlevande sambon erhåller all egendom utan förbehåll. Din sambos barn har emellertid rätt till halva arvslotten (7 kap 1 § Ärvdabalken). Det innebär att du dels får dina två miljoner kronor från bodelningen, dels en miljon från din sambos andel. (Barnens arvslotter blir 1/2 av två miljoner vilket motsvarar en miljon var. Detta divideras därefter med två för att få halva arvslotten). Full äganderätt innebär att när du dör ska dina sammantagna tillgångarna på tre miljoner tillfalla dina egna arvingar eller den du testamenterar till.

Om arvet istället överlåts med fri förfoganderätt medges att den efterlevande maken får fritt förfoga över egendomen, med begränsningen att denna inte får testamenteras eller ges bort. Det innebär att du får konsumera eller på annat sätt disponera över egendomen under din livstid men när du dör får hans barn ärva det resterande beloppet i sina arvslotter (dvs den resterande miljonen).

För att få den utformning av testamentet som ni önskar kan jag rekommendera att ni bokar tid hos en jurist specialiserad på familjerätt. Det är viktigt att formuleringarna i testamentet blir rätt för att undvika tolkningsfrågor. Därutöver måste särskilda formkrav uppfyllas för att testamentet ska bli giltigt.

Med vänlig hälsning,

Francisco Stråhle
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (356)
2019-03-21 Arv och önskemål
2019-03-20 Har särkullbarn rätt till arv trots testamente?
2019-03-13 Sambors arvsrätt
2019-03-12 Avstå arv för efterlevande sambo?

Alla besvarade frågor (66922)