Arvsrätt i samboförhållande

2016-09-05 i Sambo
FRÅGA
Vem är arvtagare i ett samboförhållande?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).

Sambor ärver inte varandra, det är bara makar som har arvsrätt (för makars arvsrätt se 3 kap ÄB). Istället gäller vad som juridiskt brukar kallas för "den legala arvsordningen". Denna består i att olika släktingar till den avlidne, enligt en förutbestämd ordning, har ett anspråk på arvet. Man delar in släktingarna i tre olika arvsklasser. Släktingarna i arvsklass ett är de som ärver först, om inga släktingar finns i arvsklass ett ärver istället släktingarna i arvsklass två och finns inga släktingar i arvsklass två ärver de i arvsklass tre. Släktingar i arvsklass ett (alltså de som ärver i första hand) är barn och barnbarn till den avlidne, se 2 kap 1 § ÄB. Om inga barn eller barnbarn finns ärver andra arvsklassen som består av föräldrar och syskon till den avlidne,2 kap 2 § ÄB. Finns inte heller några sådana så ärver far- och morföräldrar samt deras barn (dvs mostrar, fastrar osv) enligt tredje arvsklassen 2 kap 3 § ÄB.

Det du kan göra om du vill att din sambo ska ärva dig är att upprätta ett testamente. Testamentet gäller då före den legala arvsordningen. Om du har barn måste du dock tänka på att de alltid har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (se 7 kap 1 § ÄB). Arvslotten utgörs i sin tur det barnet skulle ärvt om den legala arvsordningen gällt. Ett exempel: om du har två barn så ska de enligt den legala arvsordningen dela 50/50 på arvet efter dig. Säg att du lämnar 1000 kr efter dig, barnens arvslott är då 500 kr var. Laglotten blir hälften av detta, dvs 1/4 av det totala arvet vilket blir 250 kr var. Har du barn kommer du alltså max att kunna testamentera bort hälften av dina tillgångar till din sambo, resten utgörs av laglott. I exemplet ovan kan du alltså bara testamentera bort 500 kr eftersom dina två barn har rätt till 250 kr var.

Det kan tilläggas att vid en sambos bortgång har den andre sambon rätt att vid bodelningen få ut ett minimibelopp. Detta framgår av 18 § 2 stycket sambolagen. Det innebär att om din sambo avlider och det i bodelningen visar sig att din del av delningen uppgår till mindre än två prisbasbelopp så får du del av din avlidne sambos egendom så att de tillgångar du har når upp till två prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp uppgår är 2016 till 44 300 kr vilket innebär att två prisbasbelopp blir 88 600 kr. Om dina tillgångar efter bodelningen understiger 88 600 kr får du alltså del av din sambos egendom.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (465)
2020-12-17 Ingår en sommarstuga i en sambobodelning?
2020-12-06 Vad händer med egendomen när en sambo dör?
2020-12-05 Behöver sambor skriva både ett testamente och ett samboavtal för att ärva varandra?
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?

Alla besvarade frågor (88179)