Arvsrätt gällande sambo

Jag och min 'särbo' planerar att köpa en bostadsrätt framöver. Han kommer att stå för hela köpesumman. Han har två vuxna barn sen tidigare. Om han avlider före mig kan man på något sätt skriva att jag kan få bo kvar i bostaden så länge jag lever. Utan att hans barn ska ha ut sitt arv direkt?

Lawline svarar

Hej Maggie! 

Jag är mycket glad att du valt att vända dig till oss här på Lawline och tack för din fråga! 

När det gäller regler om sambors relation så regleras dessa i Sambolagen (SamboL). Vad som definieras som ett samboförhållande kan läsas i 1 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#R1). 

Vid ett dödsfall (om den avlidna var sambo) ska en bodelning enligt  SamboL ske innan arvsreglerna i Ärvdabalken tar hand om arvsskiftet.

När ett samboförhållande (likt ett äktenskap) upphör (exempelvis genom att någon dör) ska det ske en bodelning enligt 8 § SamboL (se, https://lagen.nu/2003:376#R4). Det som är speciellt gällande samboförhållande är att (till skillnad från äktenskap) all egendom som samborna innehar inte ska ingå i bodelningen. I sambors bodelning ska endast samboegendom ingå (8 § SamboL). Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, och definieras i 3 § SamboL, se (https://lagen.nu/2003:376#R3). 

Förvärvas en bostadsrätt av er, för att ni ska bo tillsammans i den (oavsett vem som betalar), så ingår den i samboegendomen som enligt 14 § SamboL delas lika vid bodelning. Detta leder till att du har rätt till hälften av bostadsrättens värde. 

Gällande vem som får behålla vad vid en eventuell bodelning (lottläggning) kan avgöras av den så kallade behovsprincipen (vilket är den princip jag anser spelar störst roll då den andre sambon är avliden). Sambon som bäst behöver bostaden har rätt att få den i avräkning på sin lott. För att fastställa vem som har störst behov måste en helhetsbedömning göras. Ifall ni eventuellt har barn tillsammans och du i sådant fall får vårdnaden om barnet, har praxis visas att detta får extra stor betydelse.    

Nu över till det arvsrättsliga. 

Ifall din (blivande)sambo nu skulle avlida så ärver du i egenskap av sambo inte honom. I detta fall skulle hans bröstarvingar (hans barn) ärva all kvarlåtenskap efter honom. 

För att du som sambo ska ha arvsrätt så måste ni upprätta inbördes testamente. Att han i sitt testamente testamenterar bostadsrätten till dig med full äganderätt. Men, även om dessa åtgärder vidtas så kan man aldrig avtala bort bröstarvingars laglott, alltså hälften av deras arvslott (vad man har rätt till), se (https://lagen.nu/1958:637#K7). 

Så sammanfattningsvis. Ert bästa alternativ är att skriva inbördes testamente som ska upprättas enligt de formkrav som föreskrivs i Ärvdabalkens 10 kap, se, (https://lagen.nu/1958:637#K10). Oavsett detta kan man aldrig testamentera bort en bröstarvingen laglott. Så ifall din sambo testamenterar bostadsrätten till dig måste de i vilket  (om de kräver det, de har även möjlighet att avstå) fall som utfå sin laglott. Finns inga andra tillgångar än bostadsrätten i sin sambos dödsbo, måste eventuellt bostadsrätten säljas för att täcka deras laglott. 

Hoppas denna utläggning var till någon hjälp och lycka till!

Med vänlig hälsning, 

Sandra NordinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning