Arvsrätt från biologisk förälder efter adoption gjort innan 1958

FRÅGA
Min mamma dog när jag endast var två år. Då min mamma var sjuklig vårdades jag mest hos mina morföräldrar fram till hennes död. Mina föräldrar låg i hemskillnad vid denna tidpunkt. -Efter min mammas död blev jag kvar hos mina morföräldrar, då min pappa inte hade möjlighet och intresse av att ta hand om mig. Han betalade inte ens underhåll för mig. - Min morfar dog när jag var sex år. När jag var nio år adopterade min mormor mig. Detta var 1958 innan den nya adoptionslagen trädde i kraft i juli det året.Nu har min biologiske för dött. Han var omgift men inga fler barn finns men det finns ett inbördes testamente mellan honom och hans fru med undantag av min laglott. - Vad gäller? Har jag rätt till laglotten?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det är precis som du säger, 1958 infördes en ny adoptionslag med huvudregel om så kallad ”stark adoption” som innebär att alla som adopterades efter lagens införande bryter alla band med sina biologiska föräldrar. Den adopterade blir att jämställas med adoptantens biologiska barn och man förlorar där bland annat rätten att ärva av sina biologiska föräldrar. I och med att denna lagen infördes tillät man en del undantag för de som adopterats innan införandet av den nya lagen 1958. Dessa undantag ändrades dock på 70-talet och numera gäller även reglerna om ”stark adoption” även för adoptioner innan 1958. Du kan alltså inte ärva din pappa i egenskap av hans biologiska barn(förutsatt att han gått bort efter 1971), det finns dock inget som hindrar din biologiska pappa från att testamentera till dig eftersom den rätten är fri och din pappa kan testamentera sina pengar till den han önskar.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (887)
2021-01-25 Arvsskatt på egendom i Finland
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?

Alla besvarade frågor (88484)