arvsrätt för syskonbarn

2016-12-10 i Efterarv
FRÅGA
Min moster som är gift men saknar egna barn, har avlidit nyligen. Vad händer med arvsrätt för 3 st syskonbarn till min moster o vad händer när hennes man avlider. DVS 2 svar önskas om arvsrätt för oss tre syskonbarn. Sitter hennes man i sk orubbat bo eller.... Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med dina frågor!

Som jag har förstått det så undrar ni dels vad som händer med er mosters arv, dels vad som händer när er mosters make i sin tur avlider. Jag förstår att du är bekymmersam eftersom arvsrätt är komplicerat men jag ska så pedagogiskt som möjligt förklara hur det ligger till.

När jag svarar på dessa frågor utgår jag från att det inte finns något testamente från din moster, att era föräldrar är avlidna samt att det inte finns några andra arvingar än de du har nämnt.

Fråga 1: Vad händer med arvet när er moster har avlidit?

När er moster avlider så säger huvudregeln att en bodelning mellan henne och hennes man ska ske innan arvet kan delas ut. Detta framgår av 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (här). Syftet med denna bodelning är att makarnas gemensamma tillgångar ska delas lika mellan den efterlevande maken och din mosters dödsbo enligt 9 kap. 5 § ÄktB (här). Om makarna inte har någon enskild egendom (enskild egendom kan upprättas bla. genom ett äktenskapsförord) och således äger allt gemensamt i äktenskapet kommer vardera make erhålla 50 % av tillgångarna. Om makarna hade gemensamma tillgångar på 1 miljon ska då varje make erhålla 500 000 kr. De 500 000 kr som din moster erhöll blir då föremål för arv.

Enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (här)kommer detta arv gå tillbaks till den efterlevande maken eftersom huvudregeln enligt svensk rätt är att den efterlevande maken ärver efter den avlidna makan. Men denna del kommer emellertid bli föremål för något som heter efterarv enligt 3 kap. 2 § ÄB (här). När er mosters man avlider kommer ni som är efterarvingar ärva denna del (mer om det i nästa fråga).

Det blir dock ett problem att genomföra en bodelning eftersom den efterlevande maken delar de gemensamma tillgångarna med sig själv. Detta är juridiskt komplicerat men enligt juridisk litteratur så kan inte en bodelning ske endast med den efterlevande maken. Jag ska försöka förklara detta nedan genom att ge ett exempel:

Din Moster och Bertil är gifta och har gemensamma tillgångar på 1 miljon. Din moster avlider och således ska en bodelning genomföras och då ska hon och Bertil dela lika på tillgångarna och få 500 000 kr var. Dock blir detta problematiskt eftersom de enda arvingar som finns är Bertil själv och ni syskonbarn som är efterarvingar. Eftersom efterarvingar inte är dödsbodelägare så kommer Bertil vara själv i dödsboet. Då dödsboet ska företräda din moster när det kommer till bodelning kommer Bertil genomföra en bodelning med sig själv, vilket inte är möjligt enligt juridisk litteratur.

Det är dock viktigt att kunna fastslå delen som din moster skulle fått genom en bodelning eftersom det blir föremål för ert arv senare när hennes make avlider. Lösningen är att ni som efterarvingarna kan avtala denna del med den efterlevande maken. Alltså ni kan avtala att 50 % av tillgångarna är er mosters. Om ni inte kommer avtala så kan man försöka fastställa din mosters del genom att titta på bouppteckningen som gjordes efter henne, där hennes tillgångar och skulder ska antecknas enligt 20 kap. 4 § ÄB (här).

Sammanfattning på fråga 1:

När er moster dör ska en bodelning ske för att bestämma hennes andel i äktenskapet, vilket är 50 % av tillgångarna om makarna inte hade någon enskild egendom. Denna del kommer maken senare ärva, således kommer maken sitta i orubbat bo eftersom han kommer äga alla tillgångar. Emellertid kommer ni efterarvingar erhålla er mosters del när den efterlevande maken avlider. Därför är det viktigt att kunna fastställa er mosters del och eftersom någon bodelning inte kan ske i detta fall så kan ni avtala med den efterlevande maken om denna del, om detta inte görs kan ni ta hjälp av bouppteckningen efter er moster.

Fråga 2: Vad händer när er mosters man dör?

Som jag har skrivit ovan är ni efterarvingar, det framgår av 3 kap. 2 § ÄB (här) där det står att syskons avkomlingar till den avlidne ska ärva när den avlidnes make i sin tur avlider. Vad ni syskonbarn ska ärva framgår också i paragrafen där huvudregeln är hälften av den efterlevande makens tillgångar. Detta är logiskt då vi kom fram till i förra svaret att 50 % av makarnas tillgångar tilldelades er moster. Jag ger ett exempel nedan:

Genom svaret i förra frågan kom vi fram att makarna hade gemensamma tillgångar på 1 miljon. Eftersom de delar lika så erhöll varje make 50 %, emellertid ärvde din mosters man hennes del. Denna del kan han senare inte testamentera bort, utan är reserverad till er efterarvingar. När han senare avlider så har hans tillgångar ökar till 1,2 miljoner. Då ska ni som huvudregel ärva 50 %, vilket är 600 000 kr. Detsamma gäller om hans tillgångar har minskat till 800 000 kr, då ska ni som huvudregel också ärva 50 %, vilket är 400 000 kr.

Eftersom ni är tre syskonbarn kommer varje syskonbarn ärva 1/3 enligt 2 kap. 2 § 2 st ÄB (här). Om ni tillsammans som i exemplet ovan kommer få totalt 600 000 kr kommer varje syskonbarn få 200 000 kr.

Sammanfattning på fråga 2:

Eftersom ni är syskonbarn är ni berättigade till efterarv och det är som huvudregel 50 % av den efterlevande makens tillgångar vid hans död. Den totala summa ni ärver ska ni dela på 3 eftersom ni är tre syskonbarn.

Ytterligare rådgivning:

Om du vill veta mer om hur ett avtal mellan er och er mosters man ska utformas för att fastställa er mosters del av de gemensamma tillgångarna tipsar jag dig att kontakta vår telefonservice för vidare rådgivning.

Telefonrådgivning:
08-533 300 04
Öppetider: Mån-ons kl. 10.00−16.00

Hoppas detta svar gav klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (783)
2021-06-14 Efterarv när det finns halvsyskon
2021-06-01 Hur fördelas arvet när efterlevande make har gift om sig?
2021-05-30 Har ett särkullbarn rätt till efterarv efter sin avlidna faders bror?
2021-05-29 Efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barn

Alla besvarade frågor (93336)