Arvsrätt för syskon.

2017-01-23 i Efterarv
FRÅGA
Min bror avled 2016. Efter sig lämnar han hustru men inga barn. Jag som enda kvarvarande släkting (syster) undrar när jag kan få ut min arvsrätt. Hustrun sitter i en bostadsrätt, värderad till ca 4,5 milj. Hustrun har sagt upp kontakten med mig, och jag är rädd att hon säljer och flyttar tillbaka till Thailand utan att meddela mig.Hur ska jag agera? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvsregler hittar man i Ärvdabalken (ÄB) (här).

Vid arv delas personer in i olika arvsklasser, vilket är grupper om vem som ska ärva den avlidna personen. Första arvsklassen är barn eller barnbarn till den avlidna enligt 2 kap. 1 § ÄB (här). Andra arvsklassen är om det inte finns några barn eller barnbarn, då ärver den avlidnes föräldrar, och om det inte finns några kvar levande föräldrar ärver syskon enligt 2 kap. 2 § ÄB (här). Den tredje och sista arvsklassen är om det inte finns någon kvarlevande i någon av de andra arvsklasserna, då ärver mor och farföräldrar enligt 2 kap. 3 § ÄB (här).

Dock måste man också kolla i reglerna i 3 kap. ÄB som reglerar om den avlidne var gift. Om det är så att den avlidne var gift och inte efterlämnade några barn ska makan ärva kvarlåtenskapen enligt 3 kap. 1 § ÄB (här). Kvarlåtenskapen är den egendom som efterlämnas. Däremot, finns det släkt i första eller andra arvsklassen ärver dessa genom ett så kallat efterarv enligt 3 kap. 2 § ÄB (här). De ärver istället en del av tillgångarna när den make som fick egendomen sedan avlider.

Sammanfattningsvis. Som syster är du i andra arvsklassen och har ett rätt till efterarv. Detta innebär att först kommer hustrun ärva kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt först. Fri förfoganderätt innebär att hon får använda tillgångarna som hon vill förutom att testamentera eller i gåva ge bort pengar som tillhör arvet efter din bror. Däremot får hon använda pengarna som sina och spendera dom.

När sedan din brors hustru avlider har du rätt att få ut den del av hennes arv som motsvarar arvet efter din bror.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (783)
2021-06-14 Efterarv när det finns halvsyskon
2021-06-01 Hur fördelas arvet när efterlevande make har gift om sig?
2021-05-30 Har ett särkullbarn rätt till efterarv efter sin avlidna faders bror?
2021-05-29 Efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barn

Alla besvarade frågor (93333)