Arvsrätt för sambor

2015-03-08 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej!Min sambo är brittisk medborgare men bor i Sverige sedan 7 år tillbaka. vi har två barn tillsammans. Han har dock två barn från ett tidigare äktenskap, de är bosatta i Storbritannien och är brittiska medborgare.Min fråga är - vad händer om min sambo avlider innan mig med arvsrätten? Hur kan jag minska min risk?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom att ni är sambor är Sambolagen tillämplig. Sambor ärver inte varandra, utan vid ett dödsfall kommer er samboegendom att delas mellan er (om ni inte har ett samboavtal som säger annat enligt 9§ Sambolagen) och därefter kommer din sambos barn att ärva din sambo.

Samboegendom är bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk.

Om ett samboförhållande skulle upphöra på grund av dödsfall har däremot den efterlevande sambon rätt till egendom till ett värde av minst två prisbasbelopp (enligt 18§ Sambolagen).

En annan rättighet som den efterlevande sambon har är att den kan välja om en bodelning ska ske vid förhållandets upphörande, vilket följer av 18§ Sambolagen. Det betyder att om den efterlevande sambon äger en stod del av samboegendomen kan den skydda sig genom att inte genomföra en bodelning. Resterande egendom kommer däremot ärvas av barnen.

Det betyder alltså att sambor inte ärver varandra. Skulle din sambo avlida kommer era gemensamma barn ärva hälften av din sambos egendom, och de två andra barnen kommer ärva resten (förutsatt att det inte finns något testamente som kan säga annat). Ett testamente kan vara ett bra sätt att skydda sig, men tänk då på att det inte går att testamentera bort laglotten som barnen har rätt till enligt 7 kap 1§ Ärvdabalken.

Med vänliga hälsningar

Julia Ekerot
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll