Arvsrätt för sambor

Hej Jag och min partner bodde ihop i två år men tyvärr gick han bort 29:e Maj, 2013. Efter sig lämnade han ett testamente som behandlar försäkringen och det är 100% fastslaget att jag är den rättmätige arvtagerskan till detta, enligt advokat. Den avlidne ägde fastigheter; ett sommarhus samt en villa. Det var min uppfattning att Svensk lag säger att om man levt som sambo med den avlidne och han även har barn med sin första fru, att fastigheterna då delas lika mellan sambo och efterlevande barn. Något specifikt testamente om fastigheterna har den avlidne inte upprättat. De efterlevande barnen yrkar nu på att jag ska lämna vårt tidigare gemensamma hem, trots att jag inte har någonstans att ta vägen. Barnen har sagt att huset skall säljas och att jag ej ska få erhålla någon del av intäkten. Barnen har sagt att om jag ska få tillåtelse att tillfälligt bo kvar i huset krävs jag att betala en hyra på 8000 kr/mån vilket skulle inkludera hyreskostnad samt övriga kostnader. Detta är en kostnad jag ej har råd att betala, och jag kan ej förstå om det handlar om en hyreskostnad till barnen själva eller om det gäller avbetalning på själva huslånet (som idag uppgår till cirka 2 miljoner kronor). Jag hoppas att höra av er.. Tack för förhand 

Lawline svarar

Tack för din fråga. 

Som efterlevande sambo kan du begära bodelning av er gemensamma samboegendom, och därigenom få ut din del av denna. För att ert gemensamma hem ska ingå i samboegendomen krävs att egendomen, det vill säga huset, ska ha förvärvats för gemensam användning. Har huset gjort det har barnen endast rätt till den del som tillhörde din sambo. 

Om ert gemensamma hem inte är förvärvat för gemensam användning anses det vara din sambos egendom. Enligt svensk lag har sambor ingen arvsrätt efter varandra, och det stämmer i så fall att din partners barns kommer att ärva fastigheterna. 

Rörande försäkringar sker situationen annorlunda ut, då den som tecknar försäkringen då istället väljer vem som ska vara förmånstagare. Har din sambo satt dig som detta har du rätt att få ut det beloppet, och det blandas inte in i arvet efter din sambo. 

Hoppas det gav svar på din fråga. 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning