Arvsrätt för sambo

2020-03-27 i Sambo
FRÅGA
Ärende: ÄktB 12:2 som sambosA&B var gifta (från 2002>) i 17 år utan gemensamma barn (särkull). A har 3 egna barn, B är barnlösA&B upplöste äktenskapet för en tid sedan och fortsätter nu livet som sambos. A&B hade äktenskapsförord som giftaFrågan gäller arvsläget för barnlösa sambon B om sambon A med sina 3 barn avlider, med andra ord efterfrågas arvsläget för B? Är sambon B skyddad utan särskilda skrivningar, eller behöver man eller ska man skriva ett "samboskapsavtal" om att arv ska hanteras enligt ÄktB 12:2?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelsen 12:2 äktenskapsbalken som du nämner är tillämplig när en av två makar avlider. Regeln är inte tillämplig på sambos.

Hur ser arvsrätten ut när en sambo avlider?

Huvudregeln enligt svensk rätt är att sambor saknar arvsrätt. När en sambo dör har dock den efterlevande sambon rätt att begära bodelning, 8 § SamboL och 18 § SamboL. Detta innebär att "samboegendomen" (gemensam bostad och gemensamt bohag) ska delas lika mellan den efterlevande sambon och den avlidnes dödsbo. Den efterlevande sambon kan få bostaden och bohaget på sin lott efter avräkning mot annan egendom vilket framgår av 16 § SamboL. Det finns möjlighet att avtala om att bodelning enligt sambolagen inte ska ske, se 9 § SamboL.

Det som händer med den avlidne sambons del är att dennes arvingar ärver det. Ett sätt för sambor att fördela arvet mer lika är genom ett testamente där man kan testamentera bort en del av egendomen till sin sambo. Bröstarvingar har dock alltid rätt att, genom jämkning av ett testamente, få ut sin laglott av arvet, 7:3 Ärvdabalken.

Om A avlider kan en bodelning alltså begäras av B. A:s dödsbo kan inte begära bodelning eftersom denna rätt endast tillfaller den efterlevande sambon. Vill A och B undvika bodelning kan de även avtala om att ingen bodelning ska ske enligt 9 § SamboL. Vad gäller arvsrätten saknar B en sådan och vill A att B ska ärva kan ett testamente upprättas.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Minna Grahn
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (462)
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?
2020-11-21 Kan en sambo ärva en bostad?
2020-11-09 Vem kan påkalla bodelning när ett samboförhållande upphör?
2020-11-04 Kan sambos ärva varandra?

Alla besvarade frågor (86530)