Arvsrätt för sambo

2016-06-28 i Sambo
FRÅGA
Hej, Jag och min sambo har ett gemensamt barn. Min sambo har 2 barn sen tidigare.Vad händer om jag eller min sambo går bort? Vi bor i hyreslägenhet.Jag har fått en gåva från min pappa värde ca 700.000kr och ett arv på ca 1000.000kr.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige finns det inga regler som ger en sambo rätt att ärva den andre sambon efter dennes bortgång, under förutsättningen att det inte finns något testamente. Kvarlåtenskapen tillfaller istället den avlidnes barn eller andra släktningar.

Däremot kan du (om ni inte har något samboavtal) som efterlevande sambo begära att den s.k. samboegendomen ska fördelas mellan dig och din sambos dödsbo genom bodelning. Detta framkommer av Sambolagen (SamboL) 8§. Rätten att begära bodelning tillfaller dig som efterlevande sambo ensam. Bodelning är dock något som du aktivt måste begära senast ett år efter din sambos bortgång. Bodelning kommer annars inte ske.

Det som kan fördelas genom bodelning är endast det som utgör samboegendom. Samboegendom är enligt SamboL 3 § er gemensamma bostad och bohag, men endast om dessa förvärvats för gemensam användning. Definitionen av vad som avses med bohag finner du i SamboL 6 §. När bodelning sker kommer samboegendomen delas lika mellan dig och din sambos dödsbo. Egendom som inte är samboegendom ska inte delas och behålls av sin respektive ägare.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie Ascough
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (462)
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?
2020-11-21 Kan en sambo ärva en bostad?
2020-11-09 Vem kan påkalla bodelning när ett samboförhållande upphör?
2020-11-04 Kan sambos ärva varandra?

Alla besvarade frågor (86590)