Arvsrätt för sambo

Hej,

Jag och min sambo har ett gemensamt barn. Min sambo har 2 barn sen tidigare.

Vad händer om jag eller min sambo går bort? Vi bor i hyreslägenhet.

Jag har fått en gåva från min pappa värde ca 700.000kr och ett arv på ca 1000.000kr.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige finns det inga regler som ger en sambo rätt att ärva den andre sambon efter dennes bortgång, under förutsättningen att det inte finns något testamente. Kvarlåtenskapen tillfaller istället den avlidnes barn eller andra släktningar.

Däremot kan du (om ni inte har något samboavtal) som efterlevande sambo begära att den s.k. samboegendomen ska fördelas mellan dig och din sambos dödsbo genom bodelning. Detta framkommer av Sambolagen (SamboL) 8§. Rätten att begära bodelning tillfaller dig som efterlevande sambo ensam. Bodelning är dock något som du aktivt måste begära senast ett år efter din sambos bortgång. Bodelning kommer annars inte ske.

Det som kan fördelas genom bodelning är endast det som utgör samboegendom. Samboegendom är enligt SamboL 3 § er gemensamma bostad och bohag, men endast om dessa förvärvats för gemensam användning. Definitionen av vad som avses med bohag finner du i SamboL 6 §. När bodelning sker kommer samboegendomen delas lika mellan dig och din sambos dödsbo. Egendom som inte är samboegendom ska inte delas och behålls av sin respektive ägare.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie AscoughRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning