Arvsrätt för sambo

Hej. Om min sambo skulle avlida, vem ärver honom då? Vi har varit sambos i 10 år och har inga barn. Min sambos föräldrar är döda och han har inga syskon. Han har en morbror och kusiner. Ärver de honom?

Lawline svarar

Hej!

Sambor har ingen legal arvsrätt efter varandra, sambor måste således skriva ett inbördes testamente för att ärva varandra. Om ett sådant inte finns ska pengarna fördelas enligt den legala arvsordningen, enligt 3 kap 2 § andra stycket Ärvdabalken (ÄB) har arvlåtarens morbror arvsrätt, kusiner har dock ingen arvsrätt enligt den legala arvsordningen. I ditt fall skulle alltså din sambos morbror ärva hela egendomen.

Notera emellertid att du, vid din sambos bortgång, har rätt att få ut egendom genom bodelning, den egendom som avses är då den som ni förvärvat för gemensamt bruk, detta följer av 8 § och 18 § Sambolagen (SamboL). Om samboförhållande upphör till följd av att en sambo avlider, har du som efterlevande sambo alltid rätt att vid fördelning av samboegendomen få ut så mycket av den behållna egendomen, efter avdrag för skulder, att det motsvarar två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet (förutsatt att egendom till sådant värde finns), även detta följer av 18 § SamboL.

Ärvdabalken finner du här och sambolagen finner du här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Jens ÖdmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning