Arvsrätt för gemensamt barn respektive särkullbarn

2015-11-16 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej jag är sambo och vi har en gemensam dotter . Men min sambo har ett barn med en annan kvinna. Hur ser det ut om han avlider? Hur kommer det se ut om vi gifter oss ?MVH Emma
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag utgår från att din fråga handlar om hur arvet kommer att fördelas när din sambo går bort. Bestämmelser om arv regleras i ärvdabalken. Din sambo har två bröstarvingar. Sambos ärver inte varandra, vilket innebär att all kvarlåtenskap kommer att tillfalla bröstarvingarna när din sambo avlider. Kvarlåtenskapen kommer då att fördelas lika mellan din sambos två barn, se 2 kap. 1 §.

Om ni istället gifter er får du också arvsrätt. I 3 kap. 1 § stadgas huvudregeln om att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken. Er gemensamma dotter får då inte ut arvet efter sin pappa förrän du också går bort. Dock blir situationen lite annorlunda eftersom din sambo även har ett barn från ett tidigare förhållande, ett s.k. särkullbarn. Detta barn har en rätt att få ut sin arvslott direkt när hans/hennes pappa avlider, även om ni är gifta.

För att sammanfatta det hela:

* Är ni ogifta kommer kvarlåtenskapen att fördelas lika mellan de två bröstarvingarna. De får då ut sitt arv direkt.

* Är ni gifta kommer hälften av kvarlåtenskapen att tillfalla dig och hälften tillfaller särkullbarnet direkt (såvida han/hon inte väljer att avstå från sin rätt till detta). Ert gemensamma barn får däremot inte ut sin del av arvet förrän du också går bort.

Observera att jag inte tagit hänsyn till eventuella testamenten i mitt svar. Ett testamente kan till viss del förändra utfallet av arvsfördelningen.

Välkommen att höra av dig igen om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (402)
2020-10-19 Hur ärver gemensamma barn respektive särkullbarn?
2020-10-18 Kan en bröstarvinges enskilda egendom utmätas för att betala av den avlidnes skulder?
2020-10-12 Barnbarns rätt till arv från mormor
2020-10-11 Har man rätt till arv även om man inte haft någon relation till sin pappa?

Alla besvarade frågor (85193)