Arvsrätt för fosterbarn

Hej! Blev placerade på barnhem när jag var 5år kort efter kom jag till mina fosterföräldrar som jag ser som mina föräldrar, är idag 46 år och min fråga är har jag någon arvsrätt efter dom?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regleringen kring arv och testamenten finns i Ärvdabalken, den hittar du https://lagen.nu/1958:637.

Jag förutsätter att du inte är adopterad eftersom du inte nämner något om det i din fråga.

Fosterbarn har ingen legal arvsrätt, det betyder att du inte ärver något vid dina fosterföräldrars död om inte de testamenterat till förmån för dig. Arvsordningen finns uppräknad i ärvdabalkens andra kapitel och det är i första hand den avlidnes avkomma(bröstarvingar)som har arvsrätt.

Bröstarvingarna har också en lagstadgad rätt till hälften av den avlidne förälderns egendom(laglott)och den delen kan inte testamenteras till någon annan(7 kap 1 §).

För att sammanfatta mitt svar så har du ingen legal arvsrätt utifrån släktskap men dina fosterföräldrar kan testamentera till förmån för dig. Om de har bröstarvingar(barn eller barnbarn osv)så kan dina fosterföräldrar endast testamentera hälften av arvet till dig eftersom den andra halvan är bröstarvingarnas laglott. Om det inte finns några bröstarvingar så är dina fosterföräldrar fria att testamentera allt till dig om de så önskar.

Hoppas du fick svar på din fråga och tveka inte att återkomma om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning

Cornelia GöranssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000