Arvsrätt efter sambor m.m.

2015-05-10 i Sambo
FRÅGA
Hej, jag och min sambo har köpt en villa där vi står som 50/50 ägare.Jag har två vuxna barn som fortfarande bor hemma 18 och 21år och min sambo har ett barn på 14 som bor hos oss samt ett på 18 som inte bor här. Enligt min sambo har vi en försäkring via banken som gör att om någon av oss går bort så täcker den försäkringen den avlidnes lånedel. Vi har inget testamente och inget samboavtal skrivet så vad händer om min sambo skulle förolyckas? Inga gemensamma konton utan jag för över pengar till ett huskonto varje månad som står i hans namn och det ska jag tydligen fortsätta med även om han inte finns kvar i livet enligt honom, kan detta stämma?
SVAR

Hej! Tack för din fråga!

Om din sambo skulle avlida ska, innan arvet efter din sambo fördelas, enligt 23 kapitlet 1 § andra stycket andra meningen Ärvdabalken, en bodelning göras mellan dig och din sambo. Detta förutsatt att du, innan boupptäckningen av din sambo förrättats, har begärt att en bodelning mellan er ska göras, se 8 § Sambolagen.

Om du begärt att en bodelning ska genomföras kommer din respektive din sambos samboegendom att räknas ihop varefter så mycket av er respektive samboegendom kommer att tas undan att ni kan täcka era respektive skulder, se 13 § första stycket Sambolagen. Det värde som efter detta blir kvar av din respektive din sambos samboegendom ska därefter läggas samman och därefter delas lika mellan er (det vill säga mellan dig och din sambos dödsbo), se 14 § Sambolagen.

Den delen som därigenom tillfaller din sambo kommer, tillsammans med din sambos övriga egendom, att bli en del av arvet efter din sambo.

Med samboegendom menas enligt 3 § Sambolagen sambornas gemensamma bostad och bohag (stolar, bord, tv-apparater, tavlor etc.) om egendomen har förvärvats för gemensam användning och om egendomen inte avtalats bort från en bodelning genom ett samboavtal, inte utgör enskild egendom och egendomen inte heller huvudsakligen används för fritidsändamål. Den egendom som omfattas av en bodelning mellan sambor är således mycket mindre än den egendom som omfattas av en bodelning mellan makar.

Fördelningen av arvet efter din sambo:

Om din sambo avlider har du alltid rätt att vid den bodelning som därmed följer få ut egendom till ett värde av två prisbasbelopp, det vill säga 44 500 x 2 = 89 000 kr, se 18 § andra stycket Sambolagen. Utöver detta har du, till skillnad från vad som gäller mellan makar, ingen arvsrätt efter din sambo. Din sambos barn kommer således att få hela hans arv.

Din sambos barn har dock inte, i egenskap av att vara arvingar till din sambo, rätt att bo kvar i villan utan det har endast du, se 18 § första stycket Sambolagen.

Då jag inte vet om den försäkring din sambo nämnde kommer att lösa lånet på din sambos andel av villan eller om försäkringen endast täcker räntorna för lånet och då jag inte heller vet hur pass stor del av din sambos del av villan som är lånefinansierad så kan jag dessvärre inte svara på vilka konsekvenser försäkringen som ni har tecknat har för din del om din sambo skulle avlida.

Rent generellt kan jag dock säga att din sambos barn har rätt till sitt arv och om värdet av det arv som de har rätt till överstiger värdet av den egendom som din sambo har förutom villan, det vill säga om villan har ett värde utöver vad den är belånad till, så uppkommer en situation där du antingen måste lösa ut dem ur villan (det vill säga du betalar mellanskillnaden mellan vad din sambos barn har rätt till i arv efter din sambo och värdet av den egendom som din sambos barn i övrigt ärver efter din sambo) eller sälja villan.

Betalning av pengar till huskontot:

Du är inte skyldig, varken idag eller om din sambo skulle avlida, att betala pengar till din sambos huskonto.

Hoppas detta ger svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (444)
2020-07-31 Kan Sambon ärva varandra?
2020-07-29 Vad innebär det att en sambo begär bodelning?
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?

Alla besvarade frågor (82712)