Arvsrätt efter sambo

2015-06-06 i Sambo
FRÅGA
Hej,Jag har nyligen separerat från min sambo. Han har ett barn från ett tidigare förhållande samt att vi har ett gemensamt barn. Funderar nu på att köpa ett eget hus. I det fall att vårt förhållande framledes skulle gå att återuppta och han flyttar in är frågan: vad händer med arvsrätten i det fall att han skulle avlida före mig? Har hans barn rätt till sin laglott fastän jag skulle äga huset som ursprungligen inte köptes för gemensamt bruk?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Om ni flyttar tillbaka till varandra och hädanefter räknas som sambor (i juridisk mening) så gäller följande. När ena sambon dör, så upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Efter dödsfallet kan den efterlevande sambon påkalla bodelning. Bodelning mellan sambor är en rättighet, och inte som mellan makar, en skyldighet. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill en sambo att bodelning ska ske, så måste en begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 §).

Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att samborna gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som samborna själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom. I ditt fall medför det att huset inte är samboegendom och kommer inte ingå i en eventuell bodelning. Sålunda behåller du huset om din sambo avlider först.

Den efterlevande sambon har ingen arvsrätt efter den avlidna sambon. Det innebär att tillgångarna som den framlidna sambon har, kommer i första hand att fördelas på sambons bröstarvingar (barn, barnbarn osv.). Barnen tillhör den första arvsklassen och ärver efter sina föräldrars död (2 kap. 1 § ärvdabalken). Barnen har alltid rätt till sin laglott, men laglotten kommer så att säga inte gå utöver dig i detta fall. Det är enbart din sambos tillgångar som ska fördelas.

Sammanfattningsvis medför detta om din sambo skulle avlida, så kan bodelning ske om den efterlevande sambon (du) begär det. I annat fall behåller samborna det de äger. Vid en bodelning ska inte ditt hus ingå. Annan förmögenhet än samboegendomen som du äger kommer inte tillfalla din sambo (om ni inte upprättat ett testamente till förmån för varandra) eller hans barn.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (442)
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?
2020-06-27 Kan min sambo eller hans barn få del av arvet efter min far om något händer mig?
2020-06-21 Vad händer med hus när sambo avlider?

Alla besvarade frågor (81674)