Arvsrätt, bouppteckning, arvsskifte

Hej nu har min far gått bort och han var gift och jag är ensamt barn till han och har jag fattat det rätt så får hon 50% och jag 50% av dödsboet men det jag undrar över är hur kommer processen gå till? Jag har inte haft kontakt med min far på 15år och jag bor 100m i från han kommer jag behöva åka upp och skriva på saker eller hur kan man lösa det smidigast? vill i egentligen bara få det överstökat så snabbt som möjligt och bara gå vidare på smidigaste sättet. Med vänlig hälsning Johan

Lawline svarar

Hej!

Om din fars fru inte är din mamma så kommer du att ärva allt efter din far, 2:1 och 3:1 ärvdabalken (ÄB), under förutsättning att din far inte upprättat ett testamente som säger annorlunda. Innan arvsskiftet sker dock en bodelning mellan din far och hans fru, där en hälftendelning sker av deras totala egendom, om det inte finns äktenskapsförord eller annat som innebär att egendomen eller viss del av den är enskild, se 7:2 äktenskapsbalken.

När någon har avlidit ska en bouppteckning göras, 20:1 ÄB. En förrätning ska hållas, till vilken du och din fars fru ska kallas, 20:2 ÄB. Du har dock inte skyldighet att närvara vid förrättningen, utan bouppteckningen kan göras utan din närvaro. Som alternativ kan du lämna fullmakt åt någon som kan företräda dig vid förrättningen.

Efter att bouppteckningen gjorts genomförs ett arvsskifte. Arvskiftet görs genom att dödsbodelägarna skriver under en arvskifteshandling. Du kan således inte få ut ditt arv förrän du skrivit under handlingen. Det kan dock också göras genom att du lämnar fullmakt åt någon annan.

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.
Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000