Arvsöverlåtelse

FRÅGA
Hej, jag undrar hur man går tillväga när man vill göra en arvsöverlåtelse? Innan bouppteckningen är gjord, men efter att personen arvet kommer från avlidit.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en dödsbodelägare överlåter sin andel i ett dödsbo kallas det arvsöverlåtelse. Detta kan ske både före och efter att bouppteckningen förrättats. Saken regleras inte direkt i lagen men det är fastställt att man får förfoga över sin andel man innehar i ett dödsbo och överlåta andelen för eller utan motprestation.

Du anger att överlåtelsen önskas göras innan bouppteckningen förrättats men efter att personen i fråga avlidit. Om den som önskar överlåta sitt arv ska överlåta hela arvet innan förrättningen av bouppteckningen så kommer den/de som tar emot överlåtelsen att bli dödsbodelägare och kallas till förrättningen och överlåtaren kommer då inte att kallas, dock ska denne fortfarande antecknas i själva bouppteckningen.

Man går tillväga på det sättet att en sådan överlåtelse ska skickas in till Skatteverket i form av en överlåtelsehandling för att Skatteverket ska kunna ta hänsyn till den vid ett eventuellt ärende och att det ska bli giltigt. Men om ingen särskild handling så kan även överlåtelsen antecknas i själva bouppteckningen och överlåtaren kan skriva under. Du kan alltså skicka in en handling till Skatteverket där du förklarar tydligt vilka du önskar överlåta arvet till, med tydlig info om dig själv, situationen och de andra. Om ni är i kontakt med en begravningsbyrå eller jurist i anledning av dödsfallet kan de ev. hjälpa/rådgiva hur ni formulerar er.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (997)
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?
2020-09-15 Hur får man reda på hur det går med en bouppteckning?
2020-09-08 Vem betalar för advokatkostnader vid arvskifte?

Alla besvarade frågor (84173)