Arvsordningen för makar, kvarvarande skulder efter dödsfall samt beräkning av vinstskatt

FRÅGA
HejJag hjälper min sambo med dödsbo efter svärfar och vi har en del frågor vad som gäller.De bodde/bor i ett hus som ska säljas och de ägde/äger 50% var, ärver svärmor den andra halvan eller går det in i dödsboet? Vid försäljning av huset måste hon lösa hela skulden på huset el. bara sin del till banken?Vinstskatten(om det blir så) hur kommer den bli på hela summan vid köp av hus och hela vid försäljning el. bara respektive del?
SVAR

Hej, tack för att ni vänt er till Lawline med era frågor!
Om vi börjar med er första fråga så är det både ärvdabalken och äktenskapsbalken som reglerar detta. För det första kommer en bodelning att ske eftersom äktenskapet har upphört enligt 1 § 9 kapitlet äktenskapsbalken, se här. Vid en bodelning så delas egendom i äktenskapet upp på hälften men eftersom de redan ägde hälften var så kommer detta inte påverka något. Din svärmor kommer alltså att erhålla halva delen som sin del av bodelningen. Den andra halvan kommer att tilldelas din svärfars dödsbo.

Det första som händer är alltså att halvan går in i dödsboet. Dock betyder inte detta att din svärmor inte ärver egendomen. Egendomen i dödsboet ska skiftas ut av arvingar och eventuella testamentstagare enligt 1 § 23 kapitlet ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K23P1S1, och således kan din svärmor ärva huset. Det är arvsordningen i lagen som bestämmer om hon kommer ärva hennes make eller inte.
Enligt 1 § 3 kapitlet ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1, så ärver make/maka först om den som avlider var gift. Således bör din svärmor ärva halva delen av huset och alla annan egendom som tillhör kvarlåtenskapen från hennes make.
Det finns dock ett undantag från när hon inte gör det och det är om din svärfar har särkullbarn. Ett särkullbarn är ett barn som bara din svärfar är pappa till men inte din svärmor. Om han har särkullbarn så kommer den/dessa att ärva före din svärmor enligt samma paragraf som ovan om särkullbarnet inte väljer att avstå sin rätt och få ut sin del när din svärmor dör.

Gällande andra frågan så tolkar jag det som att de stod på hälften var av huset. Om detta stämmer så kommer hon att lösa in sin del av skulden, makarna står nämligen inte för varandras skulder enligt 3 § 1 kapitlet äktenskapsbalken, se här. Detta betyder att dödsboet kommer att betala ut de skulder som din svärfar hade när avled. Således kommer hela skulden att lösas men den ena delen löses av din svärmor och den andra delen av din svärfars dödsbo.

Vinstskatten kommer att gälla hela försäljningen av huset om det blir en kapitalvinst utav det hela. Kapitalvinster beräknas genom att man tar ersättningen för tillgången man säljer minus eventuella kostnader vid försäljning (till exempel mäklararvoden) minus ett omkostnadsbelopp enligt 13 § 44 kapitlet inkomstskattelagen, se här. Enligt 14 § i samma kapitel, se https://lagen.nu/1999:1229#K44P14S1, så är omkostnadsbeloppet det man köpte huset för plus eventuella förbättringar av huset.
Man tittar alltså på hela kapitaltillgången, i detta fallet huset, när man räknar ut vinstskatten.

För att sammanfatta det hela så kommer huset ingå i din svärfars dödsbo men din svärmor kommer att ärva huset i ett senare skede om det inte finns några särkullbarn som har rätt till arv innan din svärmor. Skulderna kommer att betalas var för sig, ena delen från din svärmor och ena delen från din svärfars dödsbo eftersom makar inte ärver eller står för varandras skulder. Vinstskatten däremot kommer att beräknas på hela försäljningen av huset och hela omkostnaden för huset kommer att utgöra grunden för uträkningen.

Hoppas att ni fick svar på era frågor och återkom gärna med ytterligare funderingar!

Med vänlig hälsningHanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (887)
2021-01-25 Arvsskatt på egendom i Finland
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?

Alla besvarade frågor (88513)