Arvsordning vid efterarv

2016-07-20 i Efterarv
FRÅGA
Hej min moster var gift med en man som gick bort dom har inga barn. Nu till frågan vem ärver min moster när hon har gått bort? Ärver mannen släkt lika mycket som mosters släkt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och testamente finns i Ärvdabalken (här).
Vid din mosters mans död gjordes först en bodelning mellan din moster och hennes man där deras giftorättsgods fördelades. Den ena delen fick din moster, medan den andra delen utgjorde mannens kvarlåtenskap. Det är denna kvarlåtenskap som hans arvingar har rätt till.

Eftersom att din mosters man inte hade några barn, är det hans föräldrar och därefter hans syskon som är hans närmaste arvingar. Om det varken finns föräldrar eller syskon i livet är det syskonbarn som står i tur att ärva mannen och därefter hans far- och morföräldrar. Finns inte heller dessa i livet, är det mannens föräldrars syskon som är hans närmaste arvingar. Detta framgår av Ärvdabalken 2 kap 2§ samt . De arvingar som finns vid hans död har rätt till en viss andel ur mannens kvarlåtenskap. Om det till exempel är mannens två föräldrar som ska ärva honom, har de rätt till 1/2 vardera av hans kvarlåtenskap.
Eftersom att din mosters man var gift, ska dock hans kvarlåtenskap först tillfalla hans fru, din moster, enligt Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st. Din moster får då hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket innebär att hon fritt får disponera över sin makes kvarlåtenskap under sin livstid, men inte testamentera bort den. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st.
Din mosters mans närmaste arvingar har, istället för att få sina arv direkt, rätt till efterarv, enligt Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st Det innebär att de får ut sina arv först när din moster har avlidit. Vid din mosters död beräknas efterarvingarnas arv efter de andelar som de hade rätt till vid mannens död. Om fördelningen vid bodelningen mellan din moster och hennes man var 50/50 (detta är fallet om makarna hade full giftorättsgemenskap), ska efterarvingarnas arvsandelar beräknas ur halva er mosters behållning vid hennes död. Ena halvan utgör hennes egen kvarlåtenskap (som hennes egna arvingar har rätt till), medan andra halvan utgör mannens kvarlåtenskap (som hans arvingar nu har rätt att dela på).
Notera att det endast är mannens föräldrar, syskon och syskonbarn som kan ha rätt till efterarv, se Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st.

Sammanfattningsvis, eftersom att mannen var gift med din moster tillfaller hans kvarlåtenskap din moster. Om mannen, vid sin död, hade föräldrar i livet är de hans närmaste arvingar. Om dessa inte fanns i livet, är det istället mannens syskon som är hans närmaste arvingar och därefter hans syskonbarn. Finns inte heller dessa är det mannens far- och morföräldrar som har rätt att ärva honom och därefter mannens föräldrars syskon.
Om mannens närmaste arvingar är hans föräldrar, syskon eller syskonbarn har de rätt till s.k. efterarv. Det innebär att de får ut sina arv efter mannen när även din moster avlidit. Deras arvsandelar beräknas ur halva din mosters behållning vid hennes död. Andra halvan av din mosters behållning utgör hennes egen kvarlåtenskap som hennes närmaste arvingar ska dela på.
Notera att fördelningen vid bodelningen mellan makarna inte behöver ha varit 50/50, vilket kan göra att mannens släkt inte ärver lika mycket som din mosters släkt (eller tvärtom).

Hoppas mitt svar är till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (711)
2020-09-23 Hur fördelas arv och efterarv?
2020-09-23 Kan man testamentera bort egendom som ärvts med fri förfoganderätt?
2020-09-21 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-09-21 Har jag rätt till efterarv när min mammas efterlevande make avlider?

Alla besvarade frågor (84410)