Arvsordning och vad som bör finnas med i ett testamente

2020-03-25 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej!Visst är jag s.k. bröstarvinge till min far? Jag har inga syskon på "hans sida" utan endast en halvsyster med samma mamma som jag. Som enda barn till min far är väl jag den enda som ärver honom? Så har jag förstått att det är i alla fall.Hur det än är så vill pappa att vi ändå skriver ett testamente för att vi båda ska vara säkra på att hans samtliga kvarlåtenskap går till mig efter hans bortgång och inte till någon annan och jag tänker i samma banor som han.Hur utformar och formulerar man ett sådant testamente på rätt sätt så att alla viktiga aspekter kommer med? Finns det förtryckta dokument för detta?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Du är bröstarvinge och kommer att ärva all kvarlåtenskap:

Arvsordningen regleras i ärvdabalkens andra kapitel och enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken är bröstarvingen, dvs. den avlidnes barn, den närmaste arvingen. Som jag tolkar det är du den enda bröstarvingen och därför kommer du att ärva all din pappas kvarlåtenskap. En viktig förutsättning för att någon ska kunna ärva är dock att arvtagaren är vid liv, 1 kap. 1 § ärvdabalken. Skulle du ha avlidit före din pappa kommer dina eventuella barn att ärva i ditt ställe. I ärvdabalken står det alltså klart och tydligt att det är du som har närmast arvsrätt och att du ska ärva din pappas samtliga tillgångar.

Om din pappa är gift gäller dock andra regler enligt ärvdabalken:

Det framgår inte ifall din pappa är gift. Enligt 3 kap. 1-2 §§ ärvdabalken kommer den avlidnes make/maka att ärva all kvarlåtenskap, medan bröstarvingen kommer ha rätt till sitt arv efter att makan/maken har avlidit. Skulle din pappa välja att testamentera bort all kvarlåtenskap till dig direkt är det bra att veta om den s.k. basbeloppsregeln som gäller ifall den efterlevande maken åberopat den.

Basbeloppsregeln innebär att om inte den efterlevande maken fått ut mer än fyra prisbasbelopp från bodelningen inkl. den enskilda egendomen (egendom som inte ingår i bodelningen), dvs. 189 200 kr år 2020, har maken rätt att få ut egendom upp till det beloppet. Basbeloppsregeln kan alltså inskränka testamentet och gå före testamentet ifall regeln skulle åberopas och vara aktuell.

Vad måste ett testamente innehålla?

Skulle din pappa vilja tydliggöra något om arvsfördelningen och/eller inte vill förlita sig på ärvdabalkens regler kan han upprätta ett testamente. Exempelvis om din pappa är gift och inte vill att makan/maken ska ärva före dig.

De formkrav som ställs på ett testamente är att det ska vara skriftligt och undertecknas i närvaro av två vittnen, 10 kap. 1 § ärvdabalken. Alltså ska vittnena vara på plats när närvara samtidigt som testamentet skrivs på av testatorn. Vittnena måste enligt 10 kap. 4 § ärvdabalken vara över 15 år, inte vara psykiskt störda, inte vara släkt med testatorn eller ha ett eget intresse av testamentet. Vittnena måste dessutom vara medvetna om att de bevittnar ett testamente, men själva innehållet behöver de dock inte känna till.

Vad bör man ha med i ett testamente?

Jag rekommenderar att testamentet ska innehålla följande:

1. En uppgift om vem som är testator. Detta kan skrivas ned i testamentets inledning.

2. Vem som ska ärva enligt testamentet (min dotter X).

3. Fundera också på vem som ska ärva ifall bröstarvingen skulle ha avlidit och skriv det i testamentet som en "plan B" (ifall testatorn inte vill följa ärvdabalkens regler).

4. Hur mycket den personen ska ärva (all kvarlåtenskap i det här fallet).

5. Hur arvet får förfogas. Ett arv kan förfogas antingen med full äganderätt eller fri förfoganderätt. Full äganderätt innebär att den som ärvt får göra vad han/hon vill med arvet, medan fri förfoganderätt innebär att den som ärvt får göra vad han/hon vill med arvet, förutom att testamentera bort det.

6. Ifall arvet ska utgöra enskild egendom, dvs. att den inte omfattas av en bodelning ifall bröstarvingen skulle skilja sig från sin make eller separera från sin sambo.

7. Uppgift om vilka som har bevittnat testamentet och att de gjort det samtidigt som undertecknandet

8. Underskrift från testator och de två vittnena + datum för undertecknandet

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (474)
2022-01-09 Hur fördelas arvet när en bröstarvinge är avliden?
2022-01-04 Ärver mina barn mig eller även min fd. make som inte är deras fader?
2021-12-22 Efterlevande makes arvsrätt går före bröstarvingars arvsrätt
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt

Alla besvarade frågor (98671)