Arvsordning och laglott

FRÅGA
Jag har en dotter som aldrig träffar sin Far.Om fadern avlider ärver min dotter honom? Faderskapet är registrerat i domstol. Kan han ge bort alla sina tillgångar innan han avlider?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga om arv regleras i ärvdabalken, fortsättningsvis (ÄB). Utöver detta kan man i testamente välja att ge bort sina tillgångar, vilket jag kommer gå in på längre ner i svaret.

Arvsordningen

Kortfattat kan nämnas att det finns tre arvsklasser, där den första utgörs av den avlidnes bröstarvingar, det vill säga dennes barn. De ska då dela lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). I detta fall blir endast den klassen aktuell eftersom du frågar hur arvet kommer se ut för din dotter.

Din dotter har rätt till arv

Det framkommer inte i din fråga om fadern har några andra barn eller är t.ex. gift. Har fadern ytterligare barn kommer arvet att fördelas lika mellan dessa som nämnt ovan. Är din dotter det enda barnet får hon hela arvet. Om det skulle vara så att fadern är gift med någon annan kvinna så har hon rätt, om möjligt, att få ut ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp, s.k. basbeloppsregeln. Denna rätt kommer före rätten till testamente och rätten som eventuella särkullbarn har (3 kap. 1 § stycke 2 ÄB). Detta är då vad som gäller enligt den lagstadgade arvsordningen. Nedan ska jag förklara hur rättsläget ser ut om det finns ett testamente.

Är det möjligt att testamentera bort barns arv?

Det finns den s.k. testamentsfriheten som innebär att arvlåtaren kan reglera hur hen vill fördela sin egendom. Denna begränsas dock av att bröstarvingar har rätt att få ut sin laglott, vilket innebär att just laglotten inte kan testamenteras bort (7 kap. 1 § ÄB). Det som menas med laglott är hälften av arvslotten. Om det skulle vara så att fadern upprättar ett testamente där han försöker göra dottern helt arvlös är detta ogiltigt. Det dottern kan göra då är att begära jämkning och få ut sin laglott (7 kap. 3 § stycke 1 ÄB). Detta ska ske inom 6 månader (7 kap. 3 § stycke 3 ÄB).

Sammanfattning

Din dotter har rätt att ärva sin far, men beroende på om det finns flera barn eller om han är gift kan arvet bli lite olika. Om det finns ett testamente som säger annat har hon fortfarande rätt att få sin laglott.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (908)
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle
2021-03-29 Thailändsk arvsrätt

Alla besvarade frågor (91293)