Arvsordning då det "skrivits papper om orubbat bo"

FRÅGA
Min mamma dog 2008 och var sambo med X.Dom hade inga gemensamma barn. Jag är mammas enda barn och X har en dotter.Under bouppteckningen kom det fram att dom skrivit papper på "orubbat bo" och att jag då inte får ut mammas del av huset före X gått bort? Stämmer detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel ärver inte sambor efter varandra. Enligt den legala arvsordningen ärver den avlidnes bröstarvingar all kvarlåtenskap (2 kap 1 § ÄB). Detta innebär att det är du som ska ärva all din mors egendom. Det enda sättet att frångå detta är genom att upprätta ett testamente. Din mor kan ha testamenterat allt till X för att han ska kunna sitta kvar i orubbat bo. Trots testamente har dock bröstarvingar alltid rätt att få ut sin laglott ur arvet (7 kap 1 § ÄB). Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten är det du skulle ha fått i arv om det inte fanns något testamente, alltså all egendom i ditt fall. Laglotten blir således 50 % av kvarlåtenskapen. Du har alltså, trots testamente, alltid rätt till 50 % av din mors arv.

För att få ut din laglott måste du dock påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader från att du delgivits om testamentet (7 kap 3 § 3 st ÄB). Jämkningen kan ske antingen genom att anspråk riktas direkt mot den efterlevande sambon, eller att talan väcks i domstol mot denne. Om du inte påkallat jämkning inom denna tid förlorar du din rätt till laglott och ärver inget, om din mor inte förordnat om efterarv då X gått bort.

I din fråga skriver du att din mor och X "skrivit papper" om orubbat bo. Att de har skrivit ett avtal eller liknande har ingen betydelse för arvsrätten, det enda sättet att inskränka arvsordningen är genom ett formenligt testamente. har de inte skrivit just ett testamente har du alltså rätt till hela arvet efter din mor enligt 2 kap 1 § ÄB. I detta fall behöver du inte påkalla jämkning.

Sammanfattningsvis ärver inte sambor varandra och det är du som har rätt till hela din mors kvarlåtenskap enligt arvsordningen. Ifall din mor upprättat ett testamente kan arvet gå till X istället. Du har dock alltid rätt att få laglotten, 50 % av kvarlåtenskapen, om du påkallar jämkning av detta inom 6 månader från att du delgivits om testamentet. Har du inte gjort detta har du förlorat din rätt till arv. Finns det inget testamente är det endast du som ska ärva din mor och du har då rätt till hela kvarlåtenskapen, oavsett vad din mor och X ”skrivit papper på”.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (946)
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?
2021-07-27 Preskriptionstid gällande arv
2021-07-25 Är avtal om mahr giltiga i svensk rätt?
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt

Alla besvarade frågor (94364)