Arvslott/Laglott för barn

2016-11-28 i Laglott
FRÅGA
Hej. Min fråga är hur stor del av det som finns efter en avliden måste gå till barnen oavsett om testamente finns eller ej
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Inom arvsrätten finns det en oinskränkt rätt för barn att få en del av en avliden förälders arv. Denna del kallas laglott. En laglott aktualiseras emellertid bara om föräldern har testamenterat bort arvet. Således finns det två olika situationer där barnen får olika stor del, dels när en förälder inte har ett testamentera något, dels när en förälder har testamenterat bort en del av arvet/hela arvet.

Hur stor del av arvet går till barnet om det inte finns ett testamente:
Om en förälder som har ett barn avlider så har barnet rätt att ärva vilket framgår av 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (här). Denna paragraf stadgar även att ett barn tillhör något som heter första arvsklassen och ska då som bröstarvinge erhålla 100% av arvet. Således ska barnet om huvudregel ärva allt från föräldern och vad barnet ärver kallas arvslott.

Dock kan barnet få vänta på sitt arv om den avlidna föräldern var gift. I dessa fall kommer den efterlevande makan/maken istället ärva hela arvet enligt 3 kap. 1 § ÄB (här). Då kommer barnet senare få ut arvet när den andra föräldern avlider enligt 3 kap. 2 § 1 st ÄB (här). Om den efterlevande makan/maken inte är förälder till barnet ska dock barnet få ut sitt arv direkt, men kan välja att vänta på sitt arv tills makan/maken avlider enligt 3 kap. 9 § ÄB (här).

Exempel:
Barnet Lottas föräldrar heter Bengt och Sara. När Pappan Bengt avlider så kommer Lottas mamma Sara ärva allt från Bengt. Det menas med att Lotta får vänta på hela arvet från Bengt till dess att Sara avlider.

Om Sara nu inte är Lottas mamma utan Pappa Bengt fick Lotta med en annan kvinna så har Lotta rätt att få ut arvet direkt när Bengt avlider. Eftersom Lotta är det enda barn som Bengt har så ärver hon allt från Bengt.

Hur stor del av arvet går till barnet om det finns ett testamente:
Om den som avlider har upprättat ett testamente och vill skänka bort all sin egendom till ex. röda korset så kan ett barn göra något som heter jämka testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB (här). Syftet med att jämka testamentet är att barnet då ska göra gällande att den vill få ut sin laglott. En laglott är hälften av det barnet skulle ärva utan ett testamente enligt 7 kap. 1 § ÄB (här). Om en förälder har testamenterat bort 100% av sitt arv till röda korset menas det med att laglotten som barnet ska få är på 50 %. Laglotten är oinskränkt vilket menas med att barnet alltid kan begära laglotten genom att jämka testamentet.

Barnet behöver inte vänta på sitt arv eftersom den avlidna hade en vilja att ge allt till röda korset och inte till den efterlevande maken. Detta gäller både om barnet är gemensamt barn till den efterlevande makan/maken eller ej.

Exempel:
Barnet Lottas föräldrar heter Bengt och Sara. Bengt har skrivit ett testamente där han vill skänka allt till röda korset. Lotta vill dock ha ut sin laglott och jämkar testamentet. Eftersom laglotten är hälften av vad som egentligen skulle fått så får hon då ut 50 % av arvet direkt. Hon behöver inte vänta på att Sara ska avlida eftersom Bengt med sitt testamente gjort Sara arvlös.

Sammanfattning:
Ett barn har som huvudregel rätt att få ut 100 % av den avlidne föräldern, detta kallas arvslotten. Om den avlidne föräldern med ett testamente skänker bort delar eller allt av sitt arv så kan barnet begära laglotten. Laglotten är hälften av det barnet skulle fått utan ett testamente, således 50 %.

Det bör noteras att arvslotten och laglotten blir mindre ju mer barn föräldern har eftersom alla barn alltid delar lika enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB (här).Om det finns två barn blir arvslotten således 50 % och laglotten 25 % för respektive barn. Dock kan en förälder testamentera mer till ett barn, bara barnen minst får erhålla laglotten. Därför kan förälder med två barn testamentera 75 % till ett barn och det sista barnet får då endast sin laglott på 25 %.

Hoppas detta svar gav klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (774)
2020-10-27 Hur stor är laglotten?
2020-10-26 Hur beräknas lag och arvslott?
2020-10-22 Laglott och Testamente
2020-10-22 Får man ge större gåvor och utbetalningar till sina barnbarn?

Alla besvarade frågor (85630)