Arvslott för särkullbarn

2017-10-13 i Efterarv
FRÅGA
Hur kan jag rakna ut en arvslott?Mamma och pappa ar gifta. Dom har 2 gemensamma barn.Pappa har 2 barn fran tidigare aktenskap.Mamma har 1 barn fran tidigare aktenskap.Har mycket ar arvslotten (%) for barnen fran de tidigare aktenskapen, sarkullsbarnen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på frågan är beroende av vem av föräldrarna som avlider först.

Pappa avlider först

I det fall din pappa avlider, ärver hans barn från det gemensamma äktenskapet och hans barn från det tidigare äktenskapet lika delar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Alltså ¼ vardera. Viktigt att notera är dock att mamman till de gemensamma barnen kommer ärva pappan först (3 kap. 1 § ärvdabalken). De icke gemensamma barnen får ut sitt arv direkt. När hon avlider kommer dock de två gemensamma barnen få dela på arvet efter henne. De kommer då få dela på den egendom hon ärvde av pappan och de kommer ärva den med ¼ vardera, eftersom det är deras kvotdel av arvet. De kommer dock vara de enda som delar på den kvarlåtenskapen (egendom som finns kvar efter avliden person). De gemensamma barnen kommer även ärva av mammans egendom. Denna kommer de dock få dela med hennes barn sedan tidigare förhållande. Egendomen delas i så fall i delar om tre, 1/3.

Mamma avlider först

I det fall din mamma avlider först, ärver hennes barn från det gemensamma äktenskapet och hennes barn från det tidigare äktenskapet lika delar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Alltså 1/3 vardera. Viktigt att notera är dock att pappan till det gemensamma barnenet kommer ärva mamman först (3 kap. 1 § ärvdabalken). De icke gemensamma barnen får ut sitt arv direkt. När pappan avlider kommer dock det gemensamma barnet få sitt arv efter pappan. Barnet kommer då hela den egendom pappan ärvde av mamman och barnet kommer ärva den med 1/1, eftersom det är dennes kvotdel av arvet. Barnet kommer alltså vara de enda som får den kvarlåtenskapen (egendom som finns kvar efter avliden person). Det gemensamma barnet kommer även ärva av pappans egendom. Egendomen kommer denne dock få dela med hennes barn sedan tidigare förhållande. Egendomen delas i så fall i delar om ½.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (801)
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?
2021-08-26 Hur beräknas efterarv till särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95698)