Arvslagar i internationella sammanhang

Hej! Min mamma är finsk medborgare men boende i Sverige sedan många år, 60 år. När hon dör delas arvet mellan mig och min bror, hon har ett hus som kommer säljas. Hur blir det med arvsskatten? Ska den finska staten ha en del eftersom hon är finsk medborgare eller gäller enbart svensk lag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av EU:s arvsförordning 650/2012. Denna blir tillämplig då både Finland och Sverige är med i EU.


Vilket lands lag ska tillämpas i en internationell situation?

Enligt art. 21.1 i förordningen ska som utgångspunkt lagen i den stat där den avlidne hade sin hemvist tillämpas. Enligt skäl 23 ska den ansvariga myndigheten för handläggandet av arvet göra en helhetsbedömning av omständigheterna i den avlidnes liv för åren som ledde upp till bortgången, för att avgöra om den avlidne hade hemvist i landet eller inte. Särskilt beaktas hur regelbunden och långvarig den avlidnes vistelse var i landet, samt omständigheterna och anledningarna för vistelsen.


Det finns undantag från huvudregeln i art. 21.1.
Art. 21.2 stadgar att om den avlidne vid sin död hade en uppenbart närmre anknytning till ett annat land än landet där denne avled, så ska det landets arvslagar tillämpas. Art. 22.1-2 stadgar att om den avlidne har medborgarskap i flera länder så kan denne välja vilket medborgarskapslands lag som ska tillämpas. Detta måste dock framgå uttryckligen av ett testamente eller arvsavtal eller indirekt framgå av villkoren.


I din situation..

Jag tolkar det som att din mamma har varit boende i Sverige sedan 60 år tillbaka. I det fallet är det väldigt enkelt att konstatera att hennes hemvist är i Sverige. Då blir det Sveriges arvslagar som tillämpas om det inte skulle framgå av andra omständigheter att hon har en uppenbart starkare anknytning till Finland. Eftersom hon även har medborgarskap i Finland kan hon t.ex genom testamente välja att Finlands arvslagar ska tillämpas. Men om ingen av dessa alternativa omständigheter blir aktuella så ska Sveriges arvslagar tillämpas och i Sverige finns det inte längre någon arvsskatt, så det behöver ni inte oroa er för.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”