Arvskifteshandling och klander av arvsskifte

2017-11-21 i Arvsskifte
FRÅGA
Min bror och hans familj tömde min fars hus när han gick bort 2015. Jag har fått några saker som dom inte behövde. Min fråga är skall alla dödsbodelägare skriva på ett papper. Jag har ej gjort detta och vem ska ha det pappret? Om man vill överklaga till vem gör man det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt ärvdabalken (ÄB) 18 kap. 1 § är du och din bror dödsbodelägare tillsammans med eventuella testamentstagare till din far.

Enligt ÄB 23 kap. 1 § ska arvsskifte förrättas av dig, din bror och eventuella universella testamentstagare. Du och din bror faller in under kategorin arvingar eftersom ni är barn till er far och ingår i den första arvsklassen. Enligt 4 § samma kapitel ska det även upprättas en skriftlig handling, utöver arvsskiftet, som ska skrivas under av alla dödsbodelägarna. Denna handling kallas för arvskifteshandling och är den handling där det skriftligen framgår vem av dödsbodelägarna som ska tillskiftas vad. Alla överenskommelser mellan dödsbodelägarna antecknas i denna handling och syftet är att motverka oenigheten mellan delägarna i framtiden. Ett arvsskifte är ett privat avtal mellan dödsbodelägarna och en arvskifteshandling behöver därför inte registreras hos någon myndighet. Det kan dock vara lämpligt att förvara handlingen på ett säkert ställe om ni skulle bli oense i framtiden!

Ett arvskifte förutsätter dock att alla dödsbodelägare är överens om hur boet ska skiftas. I det fall dödsbodelägarna inte enas om fördelningen kan en särskild skiftesman utses av domstolen enligt ÄB 23 kap. 5 §. Skiftesmannen kan göra ett så kallat tvångsskifte.

Enligt äktenskapsbalken 17 kap. 8 § som tillämpas även vid dessa fall, det vill säga analogt, ska skiftesmannen delge alla dödsbodelägarna skifteshandlingen. Om du inte är nöjd med arvskiftet kan du klandra det inom fyra veckor efter det att du har delgetts handlingen.

Om det är något i svaret som är oklart hänvisar jag till kommentarsfältet nedan. Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (677)
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?
2021-11-03 Kan min partners barn ärva av mig om vi gifter oss?
2021-11-02 Hur lång tid tar det att skifta ett dödsbo?
2021-10-31 Vad händer med ett osignerat testamente?

Alla besvarade frågor (97414)