Arvskifte vid makes död

Vi är gifta. Vi har 2 gemensamma barn. Maken har ett särkullsbarn. Jag har giftorättsgods till ett värde av 500 000 :- och maken 800 000:-. Jag har enskild egendom till ett värde av 1 500 000:-. Vi har inbördes testamente.

Nu undrar vi följande:

1) Om jag dör först, hur stor del av den totala kvarvarande summan ärvs av våra gemensamma barn respektive hans särkullsbarn, om vi leker med tanken att det rör sig om samma summor som när jag gick bort, och inget har testamenterats eller givits bort.

2) Om han går bort först, hur blir fördelningen då?

3) Frågan gäller alltså hur kvot delen beräknas när det finns enskild egendom bara hos mig? Blir det så att våra gemensamma barn får en högre kvotandel på grund av att jag hade enskild egendom?

Jag har försökt att förstå flera tidigare svar i liknande ärenden i er frågebank, och ibland känns det klart och tydligt, men så kommer det svar som jag tycker motsäger det.

Om det är möjligt skulle jag därför gärna se exempel med siffror, gärna mina siffror, då tycker jag det blir tydligare. Jag förstår att det finns många varianter som inte alla kan tas upp här, men kanske finns det något "skolexempel"

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom att frågan berör arv, är ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

1) Eftersom att ni är gifta, kommer din make att ärva allting då ni har gemensamma barn och du har inget särkullbarn, enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Således kommer hans särkullbarn, inte ha rätt till någonting vid din död. När din make sedan dör, kommer dina gemensamma barn att ärva den andelen som din make fick i samband med din död,

2) Om han går bort först, kommer först och främst din makes särkullbarn att få sin arvslott, 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Efter att särkullbarnet fått ut sin arvslott, kommer resterande förmögenhet att tillfalla dig eftersom att ni har gemensamma barn.

3) För att göra det så pedagogiskt som möjligt, kommer jag att redovisa ett exempel;

Med anledning av din död kommer först en bodelning att förrättas, 23 kap. 1 § ÄB.

Ert giftorättsgods kommer att slå ihop och sedan delas lika, äktenskapsbalkens bestämmelser;

800 000 + 500 000 / 2 = 600 000 vardera.

Vid din död, kommer din make att få dessa 600 000 från dig i samband med bodelningen. Vidare har du enskild egendom som uppgår till ett värde av 1 500 000. Med hänsyn till ovanstående regel (3 kap. 1 § 1 st. ÄB) kommer din make att ärva dessa med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att din make inte kan testementera bort, eller ge bort den summan i form av gåva.

Således kommer din maka totalt att få av dig; 600 000 + 1 500 000 = 2 100 000. När din make i sin tur, har era gemensamma barn rätt till en kvotdel av denna summan. Kvotdelen beräknas enligt följande

Giftorättsgods + enskild egendom / totala förmögenheten = 2 100 000 (600 000 + 1 500 000) / 2 700 000 (2 100 000 + 600 000) = 0.78

När din make i sin tur går bort, har dina barn rätt till 0.78 x totala förmögenheten din make har när han går bort.

Jag förstår att detta är komplicerat men jag hoppas att med ovanstående formulering att du ändå finner det begripligt.

Jag hoppas du känner dig nöjd med svaret och har du fler funderingar är du varmt välkommen åter!

Med vänlig hälsning,

Filip BraunRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000