Arvskifte vid efterlevande makes död

2015-06-18 i Arvsskifte
FRÅGA
Min mamma (avliden i maj 2015) hade ett barn och min pappa hade fyra barn när de träffades och tillsammans fick mig. Jag är alltså det enda gemensamma barnet till mina föräldrar, de andra är mina halvsyskon.Pappa avled 1996. I hans bouppteckning finns ett Äktenskapsförord (1978): "all egendom som eljest skulle vara ena makens enskilda i stället skall vara dennes giftorättsgods"och ettInbördes testamente (1978): "att den, som den andre överlever, skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådas vårt frånfälle skall kvarlåtenskapen fördelas enligt lag."och"Det antecknades att: efterlevande makan framställt begäran att enligt ÄktB 12:2 få behålla 1/1 av sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen."Ett av pappas barn tog ut sin laglott. Resten avstod. Jag står i pappas bouppteckning som efterarvinge.Min fråga är: Hur kommer fördelningen att se ut i arvskiftet efter mamma, (I % eller i bråkdelar)?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt äktenskapsförordet ägde dina föräldrar allt tillsammans. Om inget testamente hade funnits hade dina halvsyskon haft rätt att få ut arvet efter er pappa när han avled, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Eftersom testamente fanns kunde dina halvsyskon påkalla jämkning av av testamentet och på så sätt få ut hälften av sin arvslott, s.k. laglott, enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken. Detta valde ett av dina halvsyskon att göra.

När man skriver i ett testamente att den efterlevande maken ska erhålla den först avlidne makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt innebär detta att särkullbarn har rätt till efterarv efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens död. Detta gäller även det av dina halvsyskon som valde att ta ut sin laglott, som nu har rätt att få ut andra halvan av arvet efter er pappa.

Fördelningen av efterarv till den först avlidne makens bröstarvingar regleras i 3 kap. 2 § ärvdabalken, som anger att hälften av den efterlevande makens bo ska tillfalla efterarvingarna.

Fördelningen av arvet nu när din mamma avlidit blir enligt följande:

- 1/2 av din mammas kvarlåtenskap går till dig, eftersom du är hennes enda bröstarvinge


Andra halvan av kvarlåtenskapen utgör efterarvet efter din pappa, vilket ska fördelas mellan dig och dina fyra halvsyskon enligt följande:

- 1/5 till dig
- 1/5 var till dina tre halvsyskon som inte tog ut laglott
- 1/10 till det halvsyskon som tog ut sin laglott (eftersom detta syskon redan fått sin andra tiondel)

Hoppas att detta ger svar på dina funderingar.

Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll