Arvskifte vid den efterlevande makens död för bröstarvinge och särkullbarn

2017-07-14 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej.Min styvfar dog för två år sedan och min mamma fick ärva honom. Jag är alltså särkullbarn. Det finns också ett gemensamt barn till min mamma och styvfar. Bröstarvinge.Vad händer med alla tillgångar som hon ärvde av honom, fastigheter, kontanter, fonder, värdepapper m.m.? Fråga 1. Fördes alla tillgångar i dödsboet över till henne när hennes man avled så hon har tillgång till allt om inte annat skrivits i testamentet? Blir hans och hennes gemensamma tillgångar nu som en enda "pott" hon kan använda som hon vill eller är det uppdelat på något vis?Fråga 2. Kan min mamma spendera fritt dom tillgångar som nu finns kvar?Fråga 3. När min mamma avlider och det görs en ny bodelning: Hur mycket ärver då bröstarvingen och hur mycket ärver särkullbarnet av det som finns kvar i dödsboet i procent? Jag har hört att bröstarvingen ärver 75% och särkullbarnet 25%, men det kanske är fel.Min mamma har nu fått en stroke och kan inte ta hand om sig så själv och sin ekonomi så bröstarvingen har nu tillgång till hennes pengar. Vi tänkte därför ansöka om en god man till mamman så att inte pengar spenderas på ett felaktigt sätt. Räkningar måste betalas och det gör min halvsyster nu men pengar används också till att renovera dom fastigheter som hon ska ärva. Därför känns lugnare om en god man ansvarar för detta så allt får rätt till.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Jag utgår från att det saknas enskild egendom, att det aldrig skrivits något testamente och att det genomförts en likadelning mellan din styvpappa och er mamma när bodelning genomfördes vid styvpappans bortgång.

Bodelning 1 - när din styvpappa gick bort

En bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes eller vid den ena makens död den dag då dödsfallet inträffade (9 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken) och en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan vara enskild till följd av t ex äktenskapsförord, genom att den erhållits som en gåva eller via testamente med villkoret att den ska vara enskild etc. (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Vid bodelning skall först makars andel i boet beräknas och från en makes giftorättsgods får varje make avräkna så mycket att det täcker de skulder som den maken hade när dödsfallet inträffade (11 kap. 1-2 § äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter att avdrag för skulderna gjorts, ska läggas samman och värdet ska därefter delas lika mellan makarna enligt likadelningsregeln (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det innebär att er mamma erhöll 1/2 andelar (50%) av giftorättsgodset med full äganderätt och dödsboet erhöll 1/2 andelar (50%) av giftorättsgodset vid bodelning.

Arvskifte efter din styvpappa

Första arvsklassen utgörs av arvlåtarens barn, i det här fallet din halvsyster (2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Om arvlåtaren var gift tillfaller kvarlåtenskapen, d v s giftorättsgodset som dödsboet erhöll, den efterlevande maken (3 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Er mamma har inte full äganderätt till kvarlåtenskapen utan endast fri förfoganderätt vilket innebär att hon t ex inte kan upprätta ett testamente som inskränker din styvpappas arvingars arvsrätt (3 kap. 2 § ärvdabalken). Med utgångspunkt i likadelningsregeln innebär det att värdet av er mammas egendom, efter bodelning och arvskifte, består av 1/2 (50%) med full äganderätt och 1/2 (50%) med fri förfoganderätt som utger kvarlåtenskapen efter hennes make.

Arvskifte efter er mamma

När er mamma går bort avräknas så mycket som behövs för att täcka de skulder som er mamma har när dödsfallet inträffar. Det som återstår läggs samman till en egendomsmassa och delas därefter efter de tidigare andelarna som fastställdes vid den första bodelningen. I det här kommer er mammas egendom bestå av 1/2 andel (50%) som är hennes kvarlåtenskap och 1/2 (50%) som är din styvpappas kvarlåtenskap. Din halvsyster och du delar lika på er mammas kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken) och din syster ärver själv sin pappas kvarlåtenskap. Sammanslaget innebär det precis som du säger att du ärver en fjärdedel av den totala egendomen, vilket egentligen är hälften av din mors kvarlåtenskap eftersom din halvsyster och du delar lika. Din halvsyster ärver tre fjärdedelar - hälften från er mamma och hela kvarlåtenskapen efter sin pappa.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (679)
2021-11-30 Hur fördelas bröstarvingars arv?
2021-11-30 Arv efter förälder och styvförälder
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?
2021-11-03 Kan min partners barn ärva av mig om vi gifter oss?

Alla besvarade frågor (97574)