Arvskifte vid avliden dödsbodelägare

Hej,

Behöver banken se arvskifteshandlingen när pengarna ska fördelas mellan dödsbodelägarna eller räcker det med den registrerade bouppteckningshandlingen och fullmakter? Det är endast pengar (aj aktier eller fastigheter) som ska skiftas. Om nu arvskskifteshandling krävs i möte med banken, och en av dödsbodelägarna avlidit. ska då alla dödsbodelägarna till den avlidne skriva på arvskifteshandlingen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Först och främst kan det konstateras att arvskifte är en handling som visar att arvtagarna är överens om hur arvet ska fördelas. Det innebär att alla dödsbodelägare måste underteckna handlingen för att den ska anses giltig, 23 kap. 4 § ÄB. Det medför att banken måste få se det undertecknade arvskiftet för att veta hur dödsboets tillgångar ska fördelas.

När det gäller rätten att ärva så är det någonting som stadgas i 1 kap. 1 § ÄB. Där framgår det att man endast kan ärva om man är vid liv vid arvlåtarens död. Alltså, trots att en av dödsbodelägarna har dött så kvarstår dennes andel i dödsboet. I 18 kap. 1 § 3 st. ÄB så stadgas följande:

"Den som har rätt att ta arv eller testamente först sedan en annan arvinge eller universell testamentstagare har avlidit är delägare i dennes bo men inte i arvlåtarens".

Detta ska tolkas på så vis att dödsbodelägarna till den avlidne inte kan träda in istället, däremot innehar de som vanligt arvsrätt hos den döde dödsbodelägaren. Eftersom arvskiftet inte kan undertecknas av samtliga arvingar i enlighet med 23 kap. 4 § ÄB blir detta klurigt. Om det inte skulle vara tillräckligt att de nu levande dödsbodelägarna undertecknar arvskifteshandlingen är min tolkning att en skiftesman måste utses av dödsboet enligt 23 kap. 5 § ÄB. Detta är någonting som kostar, men som ska bekostas av dödsboet.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Martin RosénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”