Arvskifte utan samtliga arvingar närvarande

2019-11-12 i Arvsskifte
FRÅGA
Vid bouppteckningen efter vår mamma blev vi syskon osams. Nu har mina syskon delat upp allt lösöre utan att kontakta mig. Vad säger lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Ärvdabalk (ÄB) och dess bestämmelser om arvskifte samt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).

Arvskiftet är en överenskommelse mellan arvingarna och universella testamentstagare om hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Det framkommer av 23:1 ÄB att arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. Eftersom du är dotter till den avlidne är du arvinge, skulle du således ha medverkat när arvskiftet förrättades. Arvskiftet är en överenskommelse och ska enligt 23:4 ÄB upprättas skriftligen. Arvskiftets karaktär av att utgöra ett avtal innebär att allmänna regler om avtals ogiltighet är tillämpliga på detsamma. Eftersom att avtalet ska upprättas av samtliga arvingar, torde du kunna hävda att avtalet ska ogiltighetsförklaras med tanke på omständigheterna vid avtalets uppkomst enligt 33 § eller 36 § AvtL.

För att sammanfatta det hela torde arvskiftet inte vara giltigt. Detta p.g.a att omständigheterna vid avtalets uppkomst inte var sådana som föreskrivs i 23:1 ÄB. Mitt råd till dig är att kontakta sina syskon och upplysa dem om att det arvskifte som de har upprättat utan dig inte är giltigt och att ni tillsammans (samtliga arvingar och testamentstagare) ska upprätta ett nytt, denna gång giltigt, arvskifte mellan er. Om det inte ger någon framgång, kan du alltid ta hjälp av en jurist att föra saken vidare.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (568)
2020-08-01 Vad innebär marknadsvärde? När ska kvarlåtenskapen värderas till marknadsvärdet?
2020-07-30 Vad gör man om man inte får kontakt med en dödsbodelägare?
2020-07-24 Hur kommer arvet efter min son att fördelas?
2020-07-17 Ärver våra gemensamma barn och mitt särkullbarn lika mycket efter min hustru?

Alla besvarade frågor (82636)