Arvskifte och sambos rätt till arv

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga kring arv.Situationen är som sådan: Min mans mor gick bort 2006, och var när hon gick bort gift med sin man, kan kalla honom x. Hon lämnade 3 barn efter sig.Ganska tidigt visade det sig att x hade ett förhållande med en annan kvinna som dessutom var gravid. ( kan kalla nya kvinnan för a)A flyttar in tillsammans med x i hans hus. Hon köper inte in sig utan flyttar in. Tillsammans får dem sin son. A och x lever ihop i de gemensamma huset som x hade sedan innan idag. Dom renoverar och lever väldigt gott.Kan barnen som miste sin mor få ut något arv eller är det enbart om x går bort? Vad tillfaller vem? Får a ta del av huset och det nya barnet?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De tre barnen

Vad gäller de tre barnens arv efter sin mamma är detta helt beroende av om X är barnens far eller inte. Om X är barnens far måste de vänta på sitt arv från modern tills X avlider, se 3:1 ärvdabalken.

Var däremot X inte barnens far kunde de vid arvskiftet efter modern antingen få ut sin arvslott på en gång, eller avstå sitt arv till förmån för X, för att sedan få ut ett efterarv när han avlider, se 3:1 samt 3:9 ärvdabalken. Eftersom modern avled 2006 förmodar jag att X antingen är barnens far eller att de avstått sitt arv till förmån för X och det inte verkar som att barnen ännu fått något arv.

A:s rätt

Eftersom X och A ännu inte är gifta är de alltså sambos. A har inte någon rätt till huset eftersom huset inte heller är att anse som samboegendom eftersom egendomen inte förvärvades för gemensam användning, se 3 § sambolagen. Sambor ärver inte heller varandra som huvudregel, utan det måste skrivas ett testamente för att A ska ha rätt till något arv efter X.

A har alltså ingen laglig rätt till huset.

Barnets rätt

Det nya barnet är X:s bröstarvinge. Detta innebär att barnet har arvsrätt efter X, se 2:1 ärvdabalken.

Om du inte fått svar på dina frågor eller har några vidare funderingar är du välkommen att återkomma!

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (864)
2020-10-27 Regler kring legat
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning

Alla besvarade frågor (85462)