Arvskifte och bodelning i samma dokument?

2019-01-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Kan bodelning och arvsskifte göras i samma dokument
SVAR

Hej! Tack för att vänder dig till Lawline.

Det finns ingenting i äktenskapsbalken eller ärvdabalken som hindrar att upprätta båda handlingar i samma dokument. Det är även vanligt att detta sker i samma dokument. Däremot är det viktigt att uppmärksamma att lagen kan uppställa olika krav på utformningen av handlingarna. Ett bodelnigsavtal ska förättas mellan makarna alternativt mellan den ena maken och den avlidna makens arvingar, se 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken. Ett arvskifte sker efter en fördelning av den avlidnes tillgångar och skulder i en s.k. bouppteckning, se 20 kap. 4 § Ärvdabalken & 23 kap. 2 § Ärvdabalken. Arvskiftet ska ske skriftligen och undertecknas av dödsbodelägarna, 23 kap. 4 § Ärvdabalken. Som sagt så är det något som är förekommande och man kan upprätta handlingarna i samma dokument, dock var man givetvis vara uppmärksam så att man får med allt.

Med vänlig hälsning,

Jennifer Jalaho
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (495)
2019-05-15 Särkullbarns arvsrätt
2019-04-30 Finns det ett register eller en databas för mottagna arv?
2019-04-24 Måste alla dödsbodelägarna vara närvarande vid arvsskiftet?
2019-04-24 Gåva till bröstarvinge presumeras vara förskott på arv. Man kan inte kräva att få förskott på arv.

Alla besvarade frågor (69197)