Arvskifte och arvsordning

FRÅGA
HejVi är pensionärer, gifta sedan 8 år. Vi bor i ett hus som vi köpt tillsammans.Båda har särkullbarn.Vad ingår i den gemensamma högen när någon av oss dör?Vi har konton både i hans namn och i mitt namn som kan sägas utgöra vår gemensamma ekonomi och som används varje månad. Är det den gemensamma högen? Spelar det någon roll vems konton som för tillfället är störst?- Båt, vapen, motorcyklar, verktyg mm i garaget som min make ägde innan vi flyttade ihop. (hans?)- I mitt namn finns ett fondsparande hos Avanza? (mitt?)Vi har betraktat allt vi har som trygghet för den andre - men börjar förstå att så inte är fallet utan den som blir kvar kan bli stående på bar backe.Vad kan vi göra?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses (exempelvis genom ena makens bortgång) så ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning, 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I denna bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB. Huvudregeln är att all egendom som utgångspunkt är giftorättsgods om den är inte enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Vad som är enskild egendom stadgas i 7 kap. 2 § ÄktB och innefattar exempelvis egendom som gjorts enskild av äktenskapsförord eller egendom som ena maken fått genom gåva/arv/testamente med villkoret att egendomen ska vara den makens enskilda. Men om egendomen inte är enskild enligt 7 kap. 2 § ÄktB så är den alltså giftorättsgods och ska således ingå i bodelningen. All egendom du räknar upp i din fråga borde därför utgöra giftorättsgods.

Vid bodelning så ska först makarnas andelar i boet beräknas, sedan drar man av de skulder som varje make har och delar återstoden på hälften, 11 kap. 1-3 §§ ÄktB. Detta innebär att om någon utav er skulle avlida så ska kommer allt giftorättsgods minus ev. skulder delas lika mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo.

Det som den efterlevande maken erhåller i bodelningen är dennes med full äganderätt.

Det som tillfaller den avlidne makens dödsbo utgör dennes kvarlåtenskap och vem som ärver detta regleras i ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att bröstarvingar ärver i första hand, 2 kap. 1 § ÄB, vilket i ert fall kommer innebära att den avlidne makens bröstarvingar (barn och ev. barnbarn) ärver hela kvarlåtenskapen. Dock finns det ett undantag till detta, enligt 3 kap. 1 § ÄB så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken om det finns någon sådan, då ärver bröstarvingarna med s.k. "efterarv" när den efterlevande maken sedermera avlider. Men, eftersom ni inte har gemensamma barn utan har s.k. särkullbarn så kan dessa särkullbarn välja att ta ut sitt arv direkt. Detta innebär alltså att den efterlevande maken får behålla hälften av giftorättsgodset genom bodelningen men resterade halva kommer särkullbarnen att ärva (om de inte väljer att avstå från att hämta ut arvet direkt till den efterlevande makens förmån).

Ytterligare en regel som tar sikte på att skydda den efterlevande maken är den s.k. prisbasbeloppsregeln i 3 kap. 1 § 2 st. ÄB. Detta innebär att den efterlevande maken alltid har rätt att få minst fyra gånger prisbasbeloppet (för år 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr --> 44 300 x 4 = 177 200 kr) ur bodelningen och kvarlåtenskapen.

Det ni kan göra är att reglera detta i ett testamente där ni skriver hur kvarlåtenskapen ska fördelas mellan er. Om ni vill ha hjälp med detta är ni mer än välkomna att vända er till vår juristbyrå, kontakta info@lawline.se för mer information.

Sammanfattningsvis så kommer all er egendom som är giftorättsgods att delas lika mellan er i händelse av någons bortgång. Den avlidnes kvarlåtenskap kommer enligt huvudregeln tillfalla dennes bröstarvingar, om dessa inte väljer att avstå från detta och istället väljer att vänta med att plocka ut sitt arv tills dess att den efterlevande maken avlider. Dock ska den efterlevande maken från bodelningen och kvarlåtenskapen alltid få tillgodoräkna sig ett belopp motsvarande fyra gånger prisbasbeloppet. Min rekommendation till er om ni är osäkra på detta är att vända er till vår juristbyrå där vi kan hjälpa er att utforma ett testamente som till fullo reglerar er vilja.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (897)
2021-02-28 Jämkning av förmånstagarförordnande
2021-02-27 Ska man dela på ena makens arv vid bodelning?
2021-02-26 Vem får bevittna ett gåvobrev?
2021-02-26 Fråga om efterarv, kvotdelsberäkning samt rätten att taga arv

Alla besvarade frågor (89990)