Arvskifte när makar ej har haft full giftorättsgemenskap

Hej. Min morbror dog 1985 o nu gick hans fru bort år 2017. Inga arvingar finns på hennes sida så hon har testamenterat bort hela sin del. Vi är syskonbarn till min tidigare avlidna morbror som ärver hans del. Bouppteckningsmannen (jurist på begravningsbyrån) menar att delen som tillfaller oss är i dag 27 % av tillgångångarna som finns i dag, då när bouppteckningen gjordes vid morbrordens bortgång visade att han ägde 27 % av boet o hon 73% enskild egendom. 1985. Undrar om den tolkningen är riktig. Gäller verkligen denna fördelning 27 resp 73% .

Tacksam för snabbt svar.

Bästa hälsningar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om arv och testamente hittar du i Ärvdabalken.

Vid din morbrors bortgång skulle hans kvarlåtenskap som utgångspunkt fördelas till hans närmaste arvingar. Hans närmaste arvingar var i första hand eventuella barn och i andra hand hans föräldrar, se 2 kap 1-2§§ Ärvdabalken. Om varken barn eller föräldrar fanns i livet var det istället din morbrors syskon som skulle få ärva honom, och om dessa syskon inte fanns kvar i livet var det morbroderns syskonbarn som stod näst i tur att ärva, 2 kap 2§ andra stycket Ärvdabalken.

Eftersom din morbror var gift, gick dock hans kvarlåtenskap först till hans maka, 3 kap 1§ första stycket Ärvdabalken. Din morbrors närmaste arvingar, vilket nu är ni syskonbarn, blev då istället s.k. efterarvingar, vilket innebär att ni skulle få vänta med att få ut era arv efter er morbror tills hans maka gått bort. Detta framgår av 3 kap 2§ första stycket Ärvdabalken.

Vid din morbrors bortgång gjordes en bodelning mellan honom och hans maka. Om de hade haft full giftorättsgemenskap, hade fördelningen vid bodelningen varit 50/50. Ena halvan hade då utgjort makans del av bodelningen, medan andra halvan hade utgjort er morbrors kvarlåtenskap som hans närmaste arvingar hade rätt att dela på (men som först tillföll makan). Detta hade inneburit att ni som efterarvingar idag hade fått ta del av hälften av makans tillgångar. Detta eftersom efterarvingarna ska ta lika stor andel som den del som bestäms vid bodelningen som den avlidne makens kvarlåtenskap, se 3 kap 2§ första och tredje stycket Ärvdabalken. I ert fall hade makarna dock inte full giftorättsgemenskap eftersom makan hade en del enskild egendom som endast skulle tillgodoräknas henne och inte din morbrors arvingar. Eftersom fördelningen vid bodelningen var 27/73, har ni nu därför rätt att få ut 27% av makans behållning nu när hon gått bort. 27% utgör nämligen er morbrors kvarlåtenskap (som ni nu har rätt att ta del av), medan 73% utgör makans egen kvarlåtenskap (som faller ut enligt testamentet).

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000