Arvskifte har skett innan den avlidnes skulder betalts

2017-12-07 i Arvsskifte
FRÅGA
Jag fick igår en faktura från begravningsbyrån, som avser min mors dödsbo, för en gravstensinskription som bevisligen gjordes för över ett år sedan. Vi trodde att alla räkningar som hade med dödsboet att göra var betalda vid det här laget när det gått närmare ett och ett halft år efter hon gått bort och även dödsboets deklaration godkänts av skattemyndigheterna. Vi har därför gjort det slutliga arvsskiftet. Så det finns inte längre något konto kvar för dödsboets räkning och därmed inga medel att betala denna räkning för från dödsboet. Är vi dödsbodelägare ändå skyldiga att betala denna räkning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

De regler som aktualiseras i ditt fall finns framför allt i ärvdabalken (ÄB). I ärvdabalken 21 kap regleras "den dödes skulder". Där stadgas bland annat att alla skulder ska betalas innan arvskifte sker. Det händer dock ibland, såsom i ditt fall, att vissa skulder kvarstår efter det att arvskifte skett.

Det som gäller då är att skulden ska betalas av dödsbodelägarna i förhållande till vad var och en av dem har fått för mycket vid arvskiftet. Detta innebär att ni dödsbodelägare ska svara för skulden i proportion till vad ni fick ut från arvet. Fick du alltså ut 1/3 av kvarlåtenskapen är det en 1/3 av skulden som du ska stå för. Du behöver dock självklart inte betala tillbaka mer än vad du fått i arv om det skulle vara så att skulden överstiger vad du mottagit. Om det skulle vara så att skulden överstiger arvet i sin helhet, så ska arvskiftet istället gå åter. Regeln som behandlar din situation finns i ärvdabalken 21 kap 4 §.

Det du bör göra är att kontakta samtliga dödsbodelägare så att ni kan lösa detta tillsammans. Jag skulle rekommendera att ni gör detta innan det börjar löpa eventuell ränta på fakturan, eftersom att begravningsbyrån ändå har rätt att slutligen få betalt från dödsbodelägarna (såklart med förutsättningen att fakturan är giltig).

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att ställa fler frågor eller kommentera nedan om du har fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (679)
2021-11-30 Hur fördelas bröstarvingars arv?
2021-11-30 Arv efter förälder och styvförälder
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?
2021-11-03 Kan min partners barn ärva av mig om vi gifter oss?

Alla besvarade frågor (97555)