Arvskifte - Endast enskild egendom

Hur beräknas arvskifte när makarna bara har enskild egendom? Min mor var änka och avled fem år efter sin barnlöse make. Mor ägde en fastighet som hon testamenterat till oss tre barn. Dessutom en bostadsrätt som hon köpt efter det att maken avlidit. Maken har elva syskonbarn. Alla danska medborgare och bosatta i Danmark.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår situationen som att din mor, vid hennes makes bortgång, ärvde all kvarlåtenskap i egenskap av efterlevande make. Vidare förstår jag din fråga som att du undrar över ifall makens arvingar kommer få ut något arv nu när även din mor avlidit. Det är således detta jag kommer besvara nedan.

Till att börja med kan sägas att enskild egendom inte har någon egentlig betydelse för arvskifte utan det som påverkas är bodelningen. Fanns bara enskild egendom vid makens bortgång är det inte säkert att någon bodelning genomfördes men för enkelhetens skull utgår jag från det nedan, det har ingen betydelse för svaret till din fråga (9 kap 1 § äktenskapsbalken).

För att besvara hur stor del av kvarlåtenskapen som ska tillfalla arvingarna efter den först avlidne maken krävs att en vet hur mycket som din mor fick ut genom bodelning samt genom arv.

Exempel:

Värdet av din mors enskilda egendom: 4 000 000 kronor (bodelning)

Värdet av de arv som din mor fick: 2 000 000 kronor

2 000 000 / 6 000 000 (vilket utgör det totala värdet din mor fick) = 0,33

Vid den först avlidne makens bortgång fick alltså din mor 1/3 av all sin egendom i arv. Detta innebär att kvotdelen efter hennes make är en tredjedel, vilket alltså är vad makens arvingar i Danmark har rätt till.

Fortsättning på exempel:

Finns det vid din mors bortgång kvarlåtenskap till ett värde av 9 000 000 kronor ska en tredjedel av detta tillfalla arvingarna efter den först avlidna maken.

Det vill säga: 3 000 000 kronor fördelas mellan den först avlidne makens syskonbarn och 6 000 000 fördelas på dig och dina två syskon.

Så länge testamentet är giltigt har ni syskon dock rätt till fastigheten oavsett om det överstiger er egentliga kvot.

Avslutningsvis vill jag bara påpeka att arvsrätten är väldigt komplex och svårtydlig. För att allting ska bli korrekt skulle jag råda dig att anlita en jurist som kan hjälpa till med skiftet.

Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”