Arvskifte efter sambobodelning

Hej!

Min pappas sambo har gått bort o min pappa för några år sedan, nu är vi tre som ska dela detta sambons två barn och jag o det är väldigt rörigt vad som gäller. Jag litar inte på den personen som sköter bouppteckning nu, känns som den person inte har koll på vad som gäller, för nu vill sönerna veta hur mycket jag ska ha mm, vilket han inte kan svara på. Min Pappa köpte lägenheten för 250 000 o nu såldes den för 900 000, det finns ett testamente som är skrivit mellan dem.

HUr räknar man ut skatten på detta, vet att den är 30% o man drar av det 250000 är inte med när ni skriver 22/30..

Hoppas på svar

BM Andersson.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline, jag hoppas att jag kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Efter att ha läst din fråga är det lite svårt att förstå alla omständigheter kring detta problem. Därför kommer jag att dela upp mitt svår i två delar. Den första består av att jag förklarar hur en bodelning vid samboskap går till och den efterföljande arvssituationen. Den andra delen består av att jag förklarar när reavinstskatt/kapitalvinstskatt (samma sak, men två olika namn) blir aktuellt. Det är den skatten du refererar till i slutet på din fråga nämligen.

Hur går en bodelning till för sambos?

Eftersom att din pappa och hans flickvän var sambos tillämpar vi sambolagen på detta problem, Sambolagen (SL) 1 §. När någon i ett samboförhållande dör ska en bodelning äga rum ifall den efterlevande begär det, SL 8 §.

Det som ska delas i en sambo-bodelning är samboegendom vilket utgörs av samboegendom och sambobohag. Det som är samboegendom är det som samborna tillsammans eller en av dem har köpt för gemensam användning. Det viktiga är alltså vad tanken bakom köpet har varit, SL 3 §. Så ifall din pappa t.ex. skulle ha köpt lägenheten ensam innan han träffade sin sambo är inte lägenheten att betrakta som samboegendom. Har han däremot köpt den efter att de träffades med avsikt att de skulle bo där ihop ska det räknas som samboegendom och därmed ingå i bodelningen. Det är för mig helt omöjligt att veta vilket av dessa två scenarios som har skett i verkligheten, men det är antingen det ena eller det andra.

Hur mycket av arvet ska du få?

Efter att en bodelning ägt rum ska arvskiftet genomföras. Huvudregeln vid arv är att bröstarvingarna äger allt av den som gått bort, Ärvdabalk (ÄB) 2:1. I ditt fall är du den enda bröstarvingen om din pappa bara hade ett barn.

Du nämner dock att det finns ett testamente. Ifall ett sådant finns går detta föra arvreglerna i ÄB. Testamentet kan dock inte ta bort din rätt till laglott, enligt ÄB 7:1. Laglotten i ditt fall är 50 % av arvet från din pappa. Så vad det än står i testamentet har du rätt till hälften av din pappas arv, om du är hans enda barn.

Hur mycket ska man skatta?

I Sverige har vi ingen skatt på arv. Den skatt du pratar om i din fråga är reavinstskatt. Den blir aktuell när man säljer något med vinst, lägenheten i ditt fall. Denna skatt blir tillämplig först när man säljer lägenheten. Ifall du skulle ärva lägenheten av din pappa och du väljer att behålla den behöver du inte skatta något förrän du eventuellt säljer den i framtiden. Om det däremot är så att du ärver hälften av lägenheten och barnen till din pappas sambo ärver den andra hälften och ni väljer att sälja den blir det tal om reavinstskatt, vilket du angett i frågan.

När det gäller skattemässiga frågeställningar får vi vända oss till inkomstskattelagen (IL). När man säljer en lägenhet med vinst ska denna kapitalvinstbeskattas, IL 42: 1 och 44:3. Denna skatt räknar man ut genom att ta priset vid försäljningen (900 000 i ditt fall) minus vad den man ärver av köpte villan för, alltså anskaffningsvärdet (250 000), samt vissa utgifter för att förbättra fastigheten, IL 44:13 och 44:14. Den summa som är kvar då är den som ska kapitalvinstbeskattas med 22 procent, IL 45:33 och 65:7. För att se vilka förbättringsutgifter man kan räkna med kan du kolla på Skatteverkets hemsida.

Du nämner i frågan att du är osäker på om det är 22 % av vinsten eller 22/30 och detta är endast två olika sätt att räkna ut skatten men det bli samma resultat. Antingen tar du 22 % på vinsten direkt. Eller så tar du vinsten gånger 22/30, och tar sedan 30 % på det, i bägge fall blir det alltså samma summa.

I ditt fall blir vinsten 900 000 – 250 000 = 650 000. Då kan man antingen ta:

650 000 x 0,22 = 143 000.

650 000 x 22/30 x 0,30 = 143 000.

143 000 är alltså det som går till reavinstskatt. Den summan som blir kvar delar ni på enligt ovanstående modell.

Sammanfattning

Eftersom att jag saknar många omständigheter är det svårt att svara med ett exakt svar men ovan finner du åtminstone en mall för hur det kan se ut med bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Marcus LjungbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000