Arvskifte efter bodelning mellan sambor

2016-03-06 i Sambo
FRÅGA
Hej!Följande gäller: Svärfar har gått bort, han har en sambo (ej gift) och 2st dörrar sedan tidigare äktenskap. Pengar på svärfars konto, ärver även sambon en del av detta ? Hus inköpt gemensamt och båda står på det, antar att sambon ärver hälften och att döttrarna delar (25%) var ?Med vänliga hälsningarUlf
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken (ÄB) som du hittar här. En sambo har ingen rätt att ärva, den rätten uppkommer först när man gifter sig (3 kap. 1 § ÄB). Hela arvet efter din svärfar ska där med delas lika mellan hans bröstarvingar, vilket är detsamma som hans barn (2 kap. 1 § ÄB). Det innebär att hans två döttrar delar lika på hela arvet, förutsatt att din svärfar inte har några andra barn.

Om din svärfars sambo begär det ska bodelning ske innan arvet skiftas (23 kap. 1 § ÄB). Bodelningen sker enligt sambolagens regler, som du hittar här. Det är enbart den efterlevande sambon som kan begära bodelning och ingen annan (18 § SamboL). I bodelningen ingår all samboegendom, vilket är detsamma som sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (8 § och 3 § SamboL). Huset kommer alltså att ingå i en eventuell bodelning i egenskap av gemensam bostad. Pengar däremot utgör varken bostad eller bohag och kommer inte att ingå i en bodelning (5-6 §§ SamboL).

Vid bodelningen delas det som återstår av samboegendomen efter avdrag för var och ens eventuella skulder lika mellan samborna, eller i detta fallet mellan den efterlevande sambon och dödsboet (14 § SamboL). Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få den i avräkning på sin del av samboegendomen eller genom att betala motsvarande belopp i pengar (16-17 §§ SamboL). I detta fallet kan alltså din svärfars sambo behålla huset i utbyte mot samboegendom eller pengar som motsvarar värdet av din svärfars del.

Svaret blir alltså att pengarna på din svärfars konto samt hans del av huset eller det som dödsboet eventuellt erhåller i utbyte mot hans del delas lika mellan hans två döttrar. Hans efterlevande sambo kommer inte att ärva och erhåller ingenting utöver vad hon får i en eventuell bodelning.

Mitt svar förutsätter att din svärfar inte har upprättat något testamente.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (485)
2021-06-18 Sambor vill att de ska kunna bo kvar i huset när någon av de dör
2021-05-31 Sambo och testamente gällande barn
2021-05-15 Vad händer med bohag vid en sambos död?
2021-05-08 Sambo avlider - vem får bostaden?

Alla besvarade frågor (93198)