Arvskifte av enskild egendom

2017-06-24 i Arvsskifte
FRÅGA
HejJag äger ett fritidshus som enskild egendom.Om jag avlider före min man vem ärver då mig ? Vi har två gemensamma barn samt särkullbarn .
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!

Bodelning
Om en make avlider måste det först göras en bodelning av makarnas giftorättsgods enligt äktenskapsbalken för att kunna bestämma vad som ska utgöra den avlidnes kvarlåtenskap. Då fritidshuset i ditt fall utgör enskild egendom kommer denna att undantas bodelningen och tillfalla din kvarlåtenskap.

Arvskifte
När en bodelning har skett ska sedan kvarlåtenskapen fördelas mellan den avlidens arvingar. Förutsatt att det inte finns något testamente ska kvarlåtenskapen i första hand fördelas mellan den avlidens bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Bröstarvingar är den avlidnes avkomlingar. Alla bröstarvingar ska dela ta lika stor del i kvarlåtenskapen enligt 2 kap. 1 § 2 st ÄB.

Det framgår inte av frågan om särkullbarnet är ditt eller din man men jag väljer att utgå ifrån att det är ditt då det är endast i detta fall som det får betydelse då särkullbarnet annars inte har rätt att ärva dig.

Din kvarlåtenskap kommer alltså att fördelas på tre lika stora arvslotter som alla arvingarna har rätt till.

Makes arvsrätt
Om en make avlider ska kvarlåtenskapen tillfalla efterlevande make med fri förfoganderätt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att maken har rätt att nyttja egendomen på alla sätt förutom att testamentera bort den. Om du skulle avlida före din man har han alltså rätt att nyttja, sälja eller byta bort ditt fritidshus men vid hans bortgång kommer det att tillfalla dina arvingar. När efterlevande make sedan avlider får arvingar från den först avlidne maken ut sin arvslott och kvarlåtenskapen efter den efterlevande maken tilldelas till dennes arvingar.

Särkullbarns arvsrätt
Särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt enligt 3 kap. 1 § ÄB.

Svar på din fråga
För att sammanfatta så kommer din man att ”ärva dig” och kunna förfoga över din egendom hur han vill fram tills den dagen han själv avlider då din kvarlåtenskap kommer att fördelas mellan dina arvingar och hans kvarlåtenskap kommer att fördelas mellan hans arvingar.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Douglas Nordström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (680)
2021-12-04 Ska särkullbarnet ha 50% av kvarlåtenskapen och andra barn dela på resterande 50%?
2021-11-30 Hur fördelas bröstarvingars arv?
2021-11-30 Arv efter förälder och styvförälder
2021-11-15 Vem eller vilka ärver efter en avliden?

Alla besvarade frågor (97671)