Arvskatt vid arv från Storbritannien?

Väntar ett arv från Storbritannien, vet att arvskatten är borttaget i Sverige, men hur är det i Storbritannien?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Mina utgångspunkter

Eftersom något annat inte framkommer av din fråga kommer jag att utgå från att den du ska ärva var brittisk medborgare, bodde i Storbritannien samt hade alla sina tillgångar i Storbritannien. Dessa förutsättningar är alltså utgångspunkt för mitt svar; är det något som inte stämmer är du välkommen att kontakta mig per mail med kompletterande information som kan vara av relevans för svaret.

Ska du betala arvsskatt?

Utifrån de förutsättningar jag beskrivit ovan är det brittisk lag som ska tillämpas på hela arvet. Den brittiska arvsskatten är 40 %. Om 10 % eller mer av arvet skänks till välgörenhet är dock skattesatsen 36 % istället.

Arvsskatt betalas endast på den del av arvet som överstiger ett värde om 325 000 pund. Även del del av arvet som överstiger 325 000 pund är dock skattefri om arvtagaren är den avlidnes make, registrerade partner eller exempelvis en välgörenhetsorganisation. Gränsen på 325 000 pund kan också vara högre om arvet avser ett hem som tas över av den avlidnes barn.

Skatten betalas normalt av den brittiska motsvarigheten till ett svensk dödsbo. Det är alltså inte du personligen som betalar arvsskatten.

Som du märker innehåller arvsskattesystemet många undantag från huvudregeln om 40 % arvsskatt på värden som överstiger 325 000 pund. Om du har frågor kring specifik egendom eller vill ha ett mer utförligt svar utifrån just de förhållanden och den egendom är aktuell i det dödsbo du ska tillskiftas arv ifrån, så rekommenderar jag dig därför att kontakta HMRC (motsvarighet till Skatteverket) eller en brittisk jurist.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om något känns oklart kan du höra av dig till mig på malin.gustavsson@lawline.se så ska jag göra vad jag kan för att reda ut eventuell frågetecken.

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning