Arvskatt på utländskt arv

2019-09-29 i Arvsskatt
FRÅGA
Hej!Min svärfar har gått bort, min make ska få ärva stor summa pengar. Jag är införstådd med att arvskatt och gåvoskatt är upphävd i den svenska lagen, gäller det även från utlandet (förenade araberna) Ska det deklareras? Banken? Vill ej få problemVänligen Arvtagare
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i inkomstskattelagen (IL) och skatteförfarandelagen (SFL).

Arvskatt

Enligt svensk skattelagstiftning finns det inte någon skyldighet att betala skatt på pengar som har ärvts. Detta gäller både för arv i Sverige och arv från utlandet, 8 kap. 2 § IL. Arvet behöver inte deklareras.

Kontrolluppgift vid insättning på svenskt bankkonto

Om du sätter in arvet på ett konto här i Sverige så bör du vara medveten om att banken är skyldig att skicka en kontrolluppgift till skatteverket för summor som överstiger 150 000 kr, 23 kap. 1 SFL Du bör därför vara beredd på att bevisa för skatteverket att pengarna verkligen kommer ifrån ett arv. Detta kan exempelvis göras med ett dokument från bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (94)
2020-01-16 Skyldighet att betala arvsskatt i Sverige eller Norge?
2019-11-24 Hur beskattas arv som har avyttrats?
2019-11-24 Medför arv från Sverige arvsskatt utomlands?
2019-11-06 Skatt på arv från utlandet?

Alla besvarade frågor (76518)