Arvsfördelning vid testamente

2020-03-05 i Testamente
FRÅGA
hur fördelas arvet av en bostadsrätt mellan två barn till den avlidne. om den avlidne testamenterat bostadsrätten enbart till det ena barnet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om man skulle utgå från en situation där det inte finns något testamente hade barnen haft rätt till sin arvslott, det vill säga att de skulle dela på kvarlåtenskapen och få 50% var eftersom det rör sig om två barn. När ett testamente är skrivet finns det, förutom vissa formkrav, inte några specifika regler för vilken del av ens kvarlåtenskap som får testamenteras eller ej. Det enda som sätter ramen för och begränsar hur mycket som kan testamenteras bort är att ens barn alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB). I denna situation innebär det därmed 25% av kvarlåtenskapen. Detta innebär att det finns 50% av kvarlåtenskapen ni kan testamentera hur ni vill. Vill ni kan alltså det barnet ni testamenterar bostaden till erhålla 75% av kvarlåtenskapen och det andra barnet 25%.

Ramen för testamentet blir därmed i detta fall att det barnet som inte får del av bostaden ändå har rätt till 25% av kvarlåtenskapen. Det finns därmed inget som hindrar er från att testamentera bort bostadsrätten till det ena barnet. Däremot har det andra barnet möjlighet att påkalla jämkning inom 6 månader från att hen blivit delgiven testamentet för att få ut sina 25% av kvarlåtenskapen (7 kap 3 § ÄB). Görs inte detta inom rätt tid förloras den rätten och testamentet gäller fullt ut.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2606)
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?
2020-09-25 Förvaring av testamente
2020-09-25 Hur gör jag om jag inte vill att någon ska ärva mig?

Alla besvarade frågor (84421)