Arvsfördelning vid samboförhållande

2017-08-22 i Sambo
FRÅGA
Om ett par lever som sambo. Mannen har tre barn från ett tidigare förhållande och så har de även ett gemensamt barn. Vem ärver vad av bostad värd två miljoner, pengar värda en miljonom mannen skulle gå bort om:a) inget testament finns?b) testament finns där mannen skrivit att han testamenterat all kvarlåtenskap till sin sambo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att besvara din fråga har jag behövt göra ett antagande då du i din fråga har du inte specificerat hur ägarförhållandet är på bostaden. Jag har besvarat frågan såsom den avlidne sambon äger hela bostaden.

Det första som sker när en samboförhållande upphör är att en bodelning kan ske om den efterlevande sambon begär det enligt 8 § 2 st Sambolagen (SamboL) (här). För en sambo är det iprincip bara vid denna bodelning som den sambon kommer kunna få del av den avlidnes egendom om det inte finns något testamente. Såsom jag har tolkat frågan blir det lönsamt för den efterlevande sambon att begära bodelning vilket är varför jag utgått från att en bodelning sker.Vid en sambobodelning ska samboegendomen fördelas mellan samborna enligt 8 § 1 st SamboL. Vad som är samboegendom framgår av 3 § SamboL som anger att sambornas gemensamma bostad och bohag ska vara samboegendom. Med denna formulering utesluts pengarna från bodelningen men bostaden ska ingå. Då det i din fråga endast finns en bostad värd 2 miljoner kommer den fördelas mellan den avlidne sambon och den efterlevande sambon. Enligt 18 § SamboL har den efterlevande sambon rätt att lösa ut den avlidne sambon på den bostad som i exemplet fördelas mellan samborna. Den efterlevande sambon kommer därmed i bodelningen tilldelas 1 miljon kronor och den avlidna sambon kommer få 1 miljon kronor. Den avlidnes kvarlåtenskap är därmed 1 miljon kronor från bodelningen samt en miljon från pengarna på banken, totalt 2 miljoner kronor.

Kvar i dödsboet finns således 2 miljoner kronor som fördelas mellan de fyra barnen som samtliga får lika mycket enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (här) Sambon har därmed ingen egen arvsrätt utan ett testamente.

Om ett testamente är upprättat kommer följande ske, bodelningen enligt sambolagen kommer ske på samma sätt men arvsfördelningen blir annorlunda. Då mannen har testamenterat allt till sambon kommer testamentet inskränka barnens laglott vilket innebär att testamentet kan bli föremål för jämkning enligt 7 kap. 1 §, 3 § ÄB (här). Skulle inget testamente funnits hade varje barn fått 500 000 kr var, laglotten är hälften av det dvs. 250 000 kr. Om samtliga barn begär ut sin laglott kommer därmed den efterlevande sambon ärva 1 miljon kronor från testamentet och barnen ärver 1 miljon kronor med stöd av laglotten.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Jakob Perä
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (492)
2021-07-26 Överlåta arv till mamma som var sambo med avliden pappa
2021-07-14 Tolkning av testamente mellan sambor
2021-07-14 Vad händer med bostadsrätten om ens sambo dör?
2021-06-30 Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Alla besvarade frågor (94235)