Arvsfördelning till efterarvingar

2017-03-07 i Efterarv
FRÅGA
1. Jag och min syster är efterarvingar efter vår syster som avled 2002. Hon var gift med en man som nyligen avlidit, alltså vår svåger. De hade inga barn. Våra föräldrar är avlidna. Hans föräldrar är också avlidna, så även hans enda syster vars två söner fortfarande är i livet och som också ärver. Det finns ett testamente med viljan att hans ena systerson ärver allt. Enligt honom ska jag och min syster ändå tillsammans ärva hälften av vår svågers tillgångar. Stämmer det?2. Dagen innan vår svåger avled fick han insatt ett arv från sin mosters dödsbo. Systerdottern hävdar att det inte ska fördelas till mig och min syster eftersom det inte var vår släkting och att pengarna kom in så tätt inpå vår svågers död. Stämmer det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline. Regler om arv och testamente hittar du i Ärvdabalken.

Fråga 1 - Beräkning av efterarv
Eftersom din syster inte hade några barn och era föräldrar inte finns i livet, är ni syskon din systers närmaste arvingar och har rätt till lika delar av kvarlåtenskapen, se Ärvdabalken 2 kap 2§ 2st. Eftersom din syster var gift, gick dock hennes kvarlåtenskap först till hennes make, Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st. Ni syskon blev då istället s.k. efterarvingar, vilket innebär att ni fick vänta med att få ut era arv efter er syster tills hennes make gått bort. När han nu har gått bort, har ni rätt att få ut era arv efter er syster. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st.

Vid din systers bortgång gjordes en bodelning mellan henne och hennes make. Om din syster och hennes make hade full giftorättsgemenskap, var fördelningen vid bodelningen 50/50. Ena halvan utgjorde makens del av bodelningen, medan andra halvan utgjorde er systers kvarlåtenskap som hennes närmaste arvingar hade rätt att dela på, men som kom att först tillfalla maken. Om fördelningen vid bodelningen var 50/50, har ni nu därför rätt att få ut era efterarv ur halva makens behållning nu när han gått bort. Ena halvan utgör nämligen er systers kvarlåtenskap (som ni nu har rätt att ta del av), medan andra halvan utgör makens egen kvarlåtenskap (som hans arvingar har rätt att ta del av).

Påståendet om att du och din syster nu ska ärva hälften av makens tillgångar är alltså riktigt, så länge fördelningen vid bodelningen mellan din syster och hennes make var 50/50.

Fråga 2 - Förkovran pga arv
Om arvet er systers make fick precis innan sin bortgång gjorde så att hans förmögenhet var värd mer vid hans bortgång än vad den var värd vid er systers bortgång, ska ökningen av värdet på förmögenheten tillfalla makens egna arvingar och inte dig och din syster. Det är alltså det ökade värdet av boet som ska fördelas endast till makens egna arvingar. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 4§ 1st.

Påståendet om att arvet som er systers make tilldelats inte ska fördelas till dig och din syster är alltså riktigt, så länge arvet gjort att er systers makes förmögenhet ökat jämfört med vid er systers bortgång. Endast ökningen av förmögenheten ska fördelas på makens egna arvingar. I övrigt har ni, som sagts ovan, rätt att ta del av hälften av makens tillgångar vid hans bortgång med hänsyn till er rätt till efterarv efter er syster.

Hoppas att mitt svar är till din hjälp. Om du har ytterligare frågor, får du mer än gärna återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (802)
2021-09-22 Finns rätt till efterarv i förmånstagarförsäkring?
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?

Alla besvarade frågor (95850)