Arvsfördelning när den avlidna endast har hel- och halvsyskon vid liv

Hur fördelas arvet mellan ett helsyskon och halvsyskon om deras syster gått bort? Med tanken att systern varken hade barn eller föräldrar vid liv.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vägledning finns att hämta i Ärvdabalken (1958:637) (hädanefter ÄB).


Eftersom systern inte hade några egna avkomlingar så ska den andra arvsklassen ärva (2:2 ÄB). Det innebär att föräldrarna till den avlidna ska ärva i första hand. Om föräldrarna till den avlidna inte är vid liv ska i stället helsyskon ärva föräldrarnas lott. Om det dessutom finns halvsyskon efter arvlåtaren, så ska de tillsammans med helsyskonen få ta del av lott, som skulle ha tillfallit halvsyskonens förälder (2:2 st.3 ÄB). 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000