Arvsfördelning mellan gemensamma barn och särkullsbarn, mm.

FRÅGA
Hej!Min fråga är: Vi är ett gift par och har en villa. Lagfarten på huset står i bådas namn. Min man har en son från ett tidigare äktenskap och vi har två gemensamma barn.Vad gäller om jag eller min man går bort? Hur fördelas arvet gällande huset?Vänliga hälsningar,Sara
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna gällande din fråga hittar du i Ärvdabalken (ÄB) (här) samt Äktenskapsbalken (ÄktB) (här).

I min bedömning kommer jag att utgå från att det är din man som har avlidit.

Bodelning

När en make dör ska en bodelning förrättas innan arvsfördelningen sker. Detta framkommer av ÄB 23:1 (här) och ÄktB 9:1 (här). I bodelningen kommer ert giftorättsgods att fördelas lika mellan er (ÄktB 11:3 här). Giftorättsgods är er gemensamma egendom som inte är undantagen som enskild egendom (ÄktB 7:1 här). En uppräkning på vad som utgör enskild egendom hittar du i ÄktB 7:2 (här).

Eftersom ni äger huset tillsammans utgår jag ifrån att huset utgör giftorättsgods. Husets värde kommer därmed att delas på hälften vid en bodelning. Den ena halvan går då till dig medan den andra halva kommer att ingå i din makes kvarlåtenskap tillsammans med hans enskilda egendom. Det är kvarlåtenskapen som sedan fördelas på hans arvingar.

Arvsfördelning

Enligt ÄB 2:1 (här) ärver den avlidnes avkomlingar först. Dessa får rätt till lika lott, vilket framkommer av paragrafens andra stycke. Eftersom din make har tre barn kommer varje barn därmed att få rätt till 1/3 av din mans egendom, där halva husets värde ingår.

Gemensamma barns efterarvsrätt

Era två gemensamma barn kommer dock inte få ta ut sitt arv förrän du har avlidit. Enligt ÄB 3:1 (här) tillfaller den avlidne makens kvarlåtenskap den efterlevande maken vid hans död. Med andra ord får du rätt till 2/3 av din makes arv med fri förfoganderätt.

Vid din död kommer barnen sedan att ha rätt till en kvotdel av ditt arv som utgör deras efterarv från din make. Efterarvsrätten motsvarar den andel som den efterlevande makens arv utgjorde i relation till dennes totala förmögenhet vid första makens död. Följande formel beräknar kvoten:

Makes arv / (makes arv + egendom efter bodelning) = kvot

"Makes arv":
-Makes arv med fri förfoganderätt från det första dödsfallet - hur mycket ärvde efterlevande make?

"Egendom efter bodelning":
-Bodelningslotten vid bodelning
-Efterlevandes egendom
-Personliga rättigheter

Särkullsbarns rätt till arv

Din makes son från det tidigare äktenskapet har dock rätt att få ut sin arvslott direkt, dvs. 1/3 av värdet av din makes kvarlåtenskap. Detta framkommer av ÄB 3:1. Sonen kan dock få rätt till efterarv istället, liksom era två gemensamma barn, om han avstår från arvet till förmån för dig som efterlevande make. Detta framkommer av ÄB 3:9 (här).

Testamente

Ovan gäller under förutsättning att din make inte har upprättat ett testamente som reglerar arvet av sin del av huset. Har sådant inte upprättats kan han enkelt upprätta ett via vår avtalstjänst, se här.

__________________________________________________________________________________________

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen tillbaka till Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Anna Hovstadius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (885)
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv
2020-12-28 Kan min biologiska förälders barn ärva mig?

Alla besvarade frågor (88136)