Arvsfördelning mellan bröstarvingar när en är avliden?

2021-07-15 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Jag är enda äldsta sonen kvar till avliden far. Son nr 2 (min halvbror) är avliden, har 3 barn vid liv. Nu; Frun till min Far är ej min mamma men min halvbrors (som är avliden) mamma. Frun dog för 12 år sedan och hennes delade tillgångar minus skulder gick vidare till då levande Far. Det är alltså barnbarn med riktiga farmor / farfar och jag med riktig far. Hur ska arv fördelas?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din far har avlidit och att han efterlämnade två söner - dig och din halvbror som är avliden och själv har efterlämnat tre barn. Nu undrar du hur kvarlåtenskapen efter din far ska fördelas. Frågan besvaras med utgångspunkten i att din far inte har skrivit ett testamente, alternativt att det som har testamenterats bort redan har fördelats. Din fråga är successionsrättslig och behandlas i Ärvdabalken (ÄB).

Du och din halvbrors barn är bröstarvingar och ärver efter din far

Den svenska arvsordningen består av tre arvsklasser - 1:a, 2:a och 3:e arvsklassen. Bröstarvingar, dvs barn till den avlidne, tillhör den 1:a arvsklassen och ärver i första hand (2 kap. 1 § 1 st. ÄB). Bröstarvingarna tar lika lott, vilket innebär att arvet fördelas jämt mellan dem (2 kap. 1 § 2 st. ÄB). Om en bröstarvinge är avliden, ska dennes barn träda i den avlidne bröstarvingens ställe, och även där tar varje barn lika lott (2 kap. 1 § 2 st. ÄB).

I ditt fall är du och din halvbror, som bröstarvingar till din far, arvtagare i 1:a arvsordningen och ska därmed till hälften var ärva kvarlåtenskapen efter din far. Eftersom din halvbror är avliden, träder hans tre barn i hans ställe och ärver, av den delen som annars hade gått till din halvbror om han vore vid liv, med en tredjedel var.

Barnen till din halvbror är efterarvsberättigade efter din fars avlidna fru

När någon avlider och efterlämnar en efterlevande make, ärver den efterlevande maken den avlidnes kvarlåtenskap före den avlidnes och den efterlevande makens gemensamma barn (3 kap. 1 § 1 st. ÄB). Arvet görs dock endast med fri förfoganderätt, vilket innebär att den efterlevande maken inte får testamentera bort egendomen men ändå får nyttja och sälja den (3 kap. 3 § ÄB).

De gemensamma barnen till den avlidne och den efterlevande maken blir efterarvsberättigade och ärver kvarlåtenskapen efter den avlidne när den efterlevande maken själv avlider (3 kap. 2 § ÄB). Storleken av de efterarvsberättigades arv motsvarar en viss kvotdel av den efterlevande makens kvarlåtenskap. Hur kvotdelen räknas fram kan du se här.

I ditt fall avled din fars fru och din far ärvde då hennes kvarlåtenskap i egenskap av efterlevande make. Det innebär att din halvbror, som är gemensamt barn till de båda, blev efterarvsberättigad och ska få sitt arv efter sin mor efter din fars bortgång. Eftersom din halvbror är avliden går efterarvet i enlighet med arvsordningen vidare till hans tre barn, som alla ärver en tredjedel var av efterarvet.

Sammanfattning - Ni delar på arvet men får olika mycket

Nu när din far har gått bort är det som att två separata arvsmassor ska fördelas - egendomen efter din far och egendomen efter hans fru, modern till din halvbror.

För det första ska utav den totala kvarlåtenskapen efter din far en viss kvotdel ärvas av din halvbrors barn som efterarv efter din halvbrors mor. Kvotdelen beräknas så som beskrivet under hyperlänken ovan.

Det som återstår efter att efterarvet har tagits från den totala kvarlåtenskapen efter din far, är arvet som faktiskt härstammar direkt från din far. Återstoden delas lika mellan dig och din halvbror, varpå din halvbrors andel delas jämnt mellan hans efterlevande tre barn.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1676)
2021-10-22 Ärver efterlevande make allt vid min bortgång?
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?

Alla besvarade frågor (96481)